Žalmy 31:1–24

  • Hledat útočiště u Jehovy

    • „Do tvých rukou svěřuji svého ducha“ (5)

    • Jehova, Bůh pravdy (5)

    • Boží velká dobrota (19)

Pro dirigenta. Davidův žalm. 31  U tebe, Jehovo, hledám útočiště.+ Ať nejsem nikdy zahanben.+ Ve své spravedlnosti mě osvoboď.+   Nakloň se ke mně a poslouchej.* Rychle mě přijď osvobodit.+ Staň se pro mě skalní pevností,opevněným místem, kde mě zachráníš.+   Ty jsi má skála a pevnost,+kvůli svému jménu+ mě povedeš a budeš mi ukazovat cestu.+   Vysvobodíš mě ze sítě, kterou na mě nastražili,+vždyť jsi má tvrz.+   Do tvých rukou svěřuji svého ducha.+ Vyplatil jsi mě, Jehovo, Bože pravdy.*+   Nenávidím ty, kdo jsou oddaní bezcenným, marným modlám. Já důvěřuji Jehovovi.   Budu se velmi radovat z tvé věrné lásky. Viděl jsi totiž mé trápení,+víš o tom, jaká prožívám muka.   Nevydal jsi mě nepřátelům,ale postavil jsi mě na bezpečné* místo.   Projev mi přízeň, Jehovo, je mi úzko. Utrpením mi zeslábly oči+ i celé tělo.*+ 10  Můj život je pohlcený zármutkem+a mé roky vzdycháním.+ Kvůli svému hříchu ztrácím sílu,moje kosti slábnou.+ 11  Všichni moji nepřátelé se mi vysmívají,+zvlášť moji sousedé. Moji známí se mě děsí,když mě venku vidí, utíkají přede mnou.+ 12  Odstranili mě ze svého srdce* a zapomněli na mě, jako bych byl mrtvý. Jsem jako rozbitá nádoba. 13  Slyšel jsem spoustu zlých řečí,obklopuje mě hrůza.+ Shromažďují se proti mněa plánují, jak mě připraví o život.+ 14  Ale já ti důvěřuji, Jehovo.+ Prohlašuji: „Ty jsi můj Bůh.“+ 15  Mé dny* jsou v tvých rukou,osvoboď mě od mých nepřátel a pronásledovatelů.+ 16  Pohlédni na svého sluhu s rozzářenou tváří,+zachraň mě svou věrnou láskou. 17  Jehovo, ať nejsem zahanben, když tě vzývám.+ Ať jsou zahanbeni ničemové,+ať jsou umlčeni v hrobě.*+ 18  Ať oněmí prolhané rty,+rty, které s pýchou a pohrdáním povýšeně mluví proti těm, kdo jednají správně. 19  Jak velká je tvá dobrota!+ Uchováváš ji pro ty, kdo se tě bojí,+a před všemi lidmi ji projevuješ těm, kdo u tebe hledají útočiště.+ 20  Na tajném místě blízko u sebe+je ukryješ před lidskými úklady. Schováš je ve svém stanupřed zákeřnými útoky.*+ 21  Ať je Jehova chválen,protože mi úžasně projevil věrnou lásku+ v obleženém městě.+ 22  V panice jsem řekl: „Zahynu a už se před tebou neobjevím.“+ Ale ty jsi vyslyšel mé úpěnlivé prosby, když jsem k tobě volal o pomoc.+ 23  Milujte Jehovu, všichni, kdo jste mu oddaní!+ Jehova chrání věrné,+ale tvrdě odplácí všem, kdo se chovají pyšně.+ 24  Buďte odvážní a ať je vaše srdce silné,+vy všichni, kdo čekáte na Jehovu.+

Poznámky

Dosl.: „Nakloň ke mně své ucho.“
Nebo „věrný Bože“.
Nebo „prostorné“.
Nebo „i duše a břicho“.
Nebo „mysli“.
Dosl. „časy“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazném hrobě lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „před hádkou jazyků“.