Žalmy 73:1–28

 • Boží služebník znovu získává duchovní pohled

  • „Mé nohy téměř uklouzly“ (2)

  • „Celé dny jsem se trápil“ (14)

  • „Dokud jsem nevešel do velkolepé Boží svatyně“ (17)

  • Ničemové stojí na kluzké zemi (18)

  • Přiblížit se k Bohu je dobré (28)

Asafův žalm.+ 73  Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo mají čisté srdce.+   Ale já jsem málem sešel z cesty,mé nohy téměř uklouzly.+   Když jsem viděl, jak se daří pyšným lidem,*začal jsem těm ničemům závidět.+   Neumírají totiž v bolestech,jsou zdraví a dobře živení.*+   Nemají těžkosti jako jiní lidé,+netrpí jako ostatní,+   a tak je jejich náhrdelníkem pýcha+a jejich oděvem násilí.   Z blahobytu* se jim vypoulily oči,mají víc, než o čem snilo jejich srdce.   Posmívají se a říkají zlé věci,+povýšeně vyhrožují útlakem.+   Mluví, jako by sahali až do nebe,vykračují si po zemi a říkají, co se jim zachce. 10  Proto se k nim Boží* lid obracía pije z jejich hojných vod. 11  Říkají: „Může Bůh o něčem vědět?+ Copak Nejvyšší ví, co se děje?“ 12  Tihle ničemové to mají vždycky jednoduché.+ Jen hromadí majetek.+ 13  Zbytečně jsem si udržoval čisté srdcea myl si ruce v nevinnosti.+ 14  Celé dny jsem se trápil,+každé ráno jsem byl kárán.+ 15  Ale kdybych takové věci říkal,zradil bych tvůj lid.* 16  Když jsem se to snažil pochopit,trápilo mě to, 17  dokud jsem nevešel do velkolepé Boží svatyně. Tam jsem si uvědomil, co je čeká. 18  Stavíš je na kluzkou zem,+necháváš je padnout do záhuby.+ 19  Budou zničeni v jediném okamžiku.+ Čeká je náhlý a strašný konec! 20  Jako se po probuzení zapomene na sen, Jehovo,tak je zavrhneš,* až se probudíš. 21  Měl jsem v srdci hořkost+a hluboko uvnitř* jsem cítil ostrou bolest. 22  Byl jsem nerozumný a nic jsem nechápal,byl jsem v tvých očích jako hloupé zvíře. 23  Ale teď jsem stále s tebou,držíš mě za ruku.*+ 24  Vedeš mě svými radami+a nakonec mě dovedeš ke slávě.+ 25  Koho jiného mám v nebesích? Když mám tebe, po ničem jiném na zemi netoužím.+ 26  Mé tělo a mé srdce můžou selhat,ale Bůh je navěky skálou mého srdce a mým podílem.+ 27  Ti, kdo se od tebe drží daleko, zahynou. Skoncuješ s každým,* kdo tě nemravně* opouští.+ 28  Ale pro mě je dobré přiblížit se k Bohu.+ Svrchovaného pána Jehovu jsem udělal svým útočištěm. Budu vyprávět o všech tvých skutcích.+

Poznámky

Nebo „vychloubačům“.
Nebo „jejich břicho je tučné“.
Dosl. „tukem“.
Dosl. „jeho“.
Dosl. „generaci tvých synů“.
Dosl. „pohrdneš jejich obrazem“.
Dosl. „v ledvinách“.
Dosl. „pravici“.
Dosl. „umlčíš každého“.
Nebo „nevěrně“.