Žalmy 70:1–5

  • Prosba o rychlou pomoc

    • „Jednej rychle v můj prospěch“ (5)

Pro dirigenta. Od Davida, jako připomínka.* 70  Bože, zachraň mě,Jehovo, pospěš mi na pomoc!+   Ať jsou ti, kdo mi usilují o život,zahanbeni a potupeni. Ať jsou ti, kdo mají radost z mého neštěstí,pokořeni a dají se na ústup.   Ať jsou ti, kdo říkají: „Haha!“,s hanbou zahnáni.   Ať ti, kdo tě hledají,jásají a radují se z tebe.+ Ať ti, kdo milují tvé skutky záchrany, stále říkají: „Bůh je velký.“   Ale já jsem bezmocný a chudý.+ Bože, jednej rychle v můj prospěch.+ Ty jsi můj pomocník a zachránce,+Jehovo, neopozdi se!+

Poznámky

Nebo „k připomínání“.