Žalmy 25:1–22

  • Prosba o vedení a odpuštění

    • „Uč mě chodit po tvých stezkách“ (4)

    • „Jehova je blízkým přítelem“ (14)

    • „Odpusť mi všechny moje hříchy“ (18)

Od Davida. א [alef] 25  Jehovo, obracím se k tobě. ב [bet]   Můj Bože, spoléhám na tebe.+ Ať nejsem zahanben,+ať se nepřátelé neradují z mého neštěstí.+ ג [gimel]   Nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nebude zahanben.+ Hanba čeká na ty, kdo bez důvodu jednají zrádně.+ ד [dalet]   Dej mi poznat své cesty, Jehovo,+uč mě chodit po tvých stezkách.+ ה [he]   Pomoz mi chodit v tvé pravdě a vyučuj mě,+vždyť jsi mým Bohem záchrany. ו [vav] Celý den v tebe doufám. ז [zajin]   Jehovo, vzpomeň si na své milosrdenství a věrnou lásku,+které stále projevuješ.*+ ח [chet]   Nepřipomínej si hříchy mého mládí a má provinění. Pamatuj na mě ve své věrné lásce,+kvůli své dobrotě, Jehovo.+ ט [tet]   Jehova je dobrý a čestný.+ Proto poučuje hříšníky o tom, jak žít.+ י [jod]   Povede mírné, aby jednali správně,*+bude mírné učit své cestě.+ כ [kaf] 10  Všechny Jehovovy stezky ukazují jeho věrnou lásku a věrnostvůči těm, kdo dodržují jeho smlouvu+ a připomínky.+ ל [lamed] 11  Kvůli svému jménu, Jehovo,+mi odpusť můj hřích, i když je velký. מ [mem] 12  Kdo je ten muž, který se bojí Jehovy?+ Bude ho učit o cestě, kterou by si měl zvolit.+ נ [nun] 13  Zažije dobré věci+a jeho potomci* budou vlastnit zemi.+ ס [samech] 14  Jehova je blízkým přítelem těch, kdo se ho bojí,+a dává jim poznat svou smlouvu.+ ע [ajin] 15  Mé oči jsou stále upřeny na Jehovu,+vždyť on vysvobodí mé nohy ze sítě.+ פ [pe] 16  Obrať ke mně svou tvář a projev mi přízeň,jsem sám a bezmocný. צ [cade] 17  V srdci mám čím dál větší tíseň,+zbav mě mého utrpení. ר [reš] 18  Podívej, jaké mám trápení a těžkosti,+a odpusť mi všechny moje hříchy.+ 19  Podívej, kolik mám nepřátela jak silně mě nenávidí. ש [šin] 20  Střež můj život a zachraň mě.+ Ať nejsem zahanben, vždyť hledám útočiště u tebe. ת [tav] 21  Kéž mě má bezúhonnost* a čestnost chrání,+vždyť ty jsi má naděje.+ 22  Bože, vysvoboď* Izrael ze všech jeho tísní.

Poznámky

Nebo „které jsou odedávna“.
Nebo „podle práva“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „ryzost“.
Dosl. „vyplať“.