Žalmy 75:1–10

  • Bůh soudí spravedlivě

    • Ničemové vypijí Jehovův pohár (8)

Pro dirigenta: na melodii „Nenič“. Od Asafa.+ Píseň. 75  Vzdáváme ti díky, Bože, vzdáváme ti díky. Tvé jméno je blízko+a lidé vypráví o tvých úžasných skutcích.   Říkáš: „Určím čas soudua budu soudit spravedlivě.   Když se třásla* země i všichni její obyvatelé,já jsem pevně držel její sloupy.“ (Sela)   Vychloubačům říkám: „Nechlubte se“a ničemům: „Nechvástejte se svou mocí.*   Nechvástejte se tolik svou mocí,*nemluvte tak povýšeně.   Vždyť pocta nepřijdeani od východu, ani od západu, ani od jihu.   Soudcem je totiž Bůh,+jednoho sníží, druhého povýší.+   Jehova má v ruce pohár,+pění v něm kořeněné víno. Nalije z něj všem ničemům na zemia oni to vypijí až do dna.“*+   Ale já to budu navěky ohlašovat,budu chválit zpěvem* Jákobova Boha. 10  Říká totiž: „Všechny ničemy zbavím moci,*ale moc* těch, kdo jednají správně, vzroste.“

Poznámky

Dosl. „rozpouštěla“.
Dosl.: „Nevyvyšujte roh.“
Dosl. „nevyvyšujte roh do výše“.
Dosl. „sedliny“.
Nebo „hrát“.
Dosl. „rohů“.
Dosl. „rohy“.