Žalmy 66:1–20

  • Boží díla vzbuzují bázeň

    • „Pojďte a podívejte se na Boží díla“ (5)

    • „Splním slavnostní sliby, které jsem ti dal“ (13)

    • Bůh slyší modlitbu (18–20)

Pro dirigenta. Píseň. Žalm. 66  Vítězoslavně volej k Bohu, celá země.+   Chvalte zpěvem* jeho slavné jméno. Oslavujte Boha a chvalte ho.+   Řekněte Bohu: „Jakou bázeň vzbuzují tvá díla!+ Kvůli tvé velké mocise budou tvoji nepřátelé před tebou krčit.+   Celá země se ti bude klanět.+ Budou tě chválit zpěvem,budou chválit zpěvem tvé jméno.“+ (Sela)   Pojďte a podívejte se na Boží díla. To, jak jedná s lidskými syny, vzbuzuje bázeň.+   Proměnil moře v souš,+řeku přešli suchou nohou.+ Tam jsme se díky němu radovali.+   Svou mocí vládne věčně.+ Jeho oči pozorují národy,+zatvrzelí ať se nepovyšují.+ (Sela)   Chvalte našeho Boha, národy,+ať je hlasitě chválen.   Zachovává nás naživu,*+nedovolí, abychom padli.*+ 10  Vždyť jsi nás prozkoumal, Bože,+přečistil jsi nás, jako se přečišťuje stříbro. 11  Nahnal jsi nás do lovecké sítě,naložil jsi na nás* těžké břemeno. 12  Dovolil jsi, aby po nás* jezdil smrtelný člověk,prošli jsme ohněm a vodou,pak jsi nás přivedl na místo odpočinku. 13  Vejdu do tvého domu se zápalnými oběťmi.+ Splním slavnostní sliby, které jsem ti dal,+ 14  to, co slíbily mé rty+a o čem mluvila má ústa, když jsem byl v tísni. 15  Přinesu ti jako zápalné oběti tučná zvířataa nechám stoupat dým obětních beranů. Předložím býky i kozly. (Sela) 16  Pojďte a poslouchejte, všichni, kdo se bojíte Boha,a já vám řeknu, co pro mě udělal.+ 17  Svými ústy jsem ho volala svým jazykem oslavoval. 18  Kdybych v srdci přemýšlel, že někomu ublížím,Jehova by mě neslyšel.+ 19  Ale Bůh slyšel,+věnoval pozornost mé modlitbě.+ 20  Ať je chválen Bůh, který neodmítl mou modlitbuani mi neodepřel svou věrnou lásku.

Poznámky

Nebo „hrajte“.
Nebo „staví naši duši do života“.
Nebo „potáceli se“.
Dosl. „na naše boky“.
Dosl. „naší hlavě“.