Žalmy 108:1–13

  • Prosba o vítězství nad nepřáteli

    • Záchrana od lidí je marná (12)

    • „Od Boha získáme sílu“ (13)

Píseň. Davidův žalm. 108  Mé srdce je stálé, Bože. Celé mé nitro* ti bude zpívat a hrát.+   Probuď se, lyro, ty také, harfo!+ Probudím úsvit.   Budu tě chválit mezi národy, Jehovo,mezi národy tě budu chválit zpěvem.*   Vždyť tvá věrná láska je velká, vysoká jako nebesa,+a tvá věrnost sahá až do oblak.   Buď vyvýšen nad nebesa, Bože,ať je tvá sláva nad celou zemí.+   Zachraň nás svou pravicí a odpověz mi,aby byli tvoji milovaní osvobozeni.+   Bůh promluvil ve své svatosti:* „Budu jásat, Šekem+ rozdělím jako dědictvía rozměřím Sukkotské údolí.*+   Gilead+ mi patří, stejně jako Manasse,a Efrajim je přilba* pro mou hlavu.+ Juda je má velitelská hůl.+   Moab je má nádoba na mytí.+ Na Edom hodím svůj sandál.+ Nad Filisteou budu vítězoslavně křičet.“+ 10  Kdo mě přivede k opevněnému městu? Kdo mě dovede až do Edomu?+ 11  Kdo jiný než ty, Bože, který jsi nás zavrhl,náš Bože, který už netáhneš s našimi vojsky?+ 12  Pomoz nám v tísni,+vždyť záchrana od lidí je marná.+ 13  Od Boha získáme sílu+a on pošlape naše nepřátele.+

Poznámky

Dosl. „i má sláva“.
Nebo „ti budu hrát“.
Nebo možná „ve svém svatém místě“.
Nebo „nížinu“.
Dosl. „pevnost“.