Žalmy 44:1–26

  • Prosba o pomoc

    • „To ty jsi nás zachránil“ (7)

    • Jako „ovce určené na porážku“ (22)

    • „Povstaň a pomoz nám!“ (26)

Pro dirigenta. Od Korachových synů.+ Maskil.* 44  Bože, na vlastní uši jsme to slyšeli,naši předkové nám vyprávěli+o skutcích, které jsi vykonal za jejich dnů,v dávné době.   Svou rukou jsi vyhnal národy+a naše předky usadil místo nich.+ Rozdrtil jsi národy a vyhnal je.+   Nezmocnili se země vlastním mečem,+nezachránila je vlastní paže.+ Byla to tvá pravice, tvá paže+ a světlo tvé tváře,vždyť jsi je miloval.+   Ty jsi můj král, Bože.+ Přikaž, ať Jákob úplně zvítězí.*   Tvou mocí zaženeme nepřátele,+v tvém jménu pošlapeme ty, kdo se staví proti nám.+   Vždyť se nespoléhám na svůj luka můj meč mě nemůže zachránit.+   To ty jsi nás zachránil před našimi nepřáteli+a pokořil ty, kdo nás nenávidí.   Boha budeme chválit po celý den,navždy budeme vzdávat díky tvému jménu. (Sela)   Teď jsi nás ale odvrhl a pokořil,netáhneš s našimi vojsky. 10  Zaháníš nás před nepřítelem na ústup,+ti, kdo nás nenávidí, si berou, co chtějí. 11  Vydáváš nás jako ovce na porážku,rozehnal jsi nás mezi národy.+ 12  Prodáváš svůj lid skoro zadarmo,+nemáš z toho* žádný zisk. 13  Zahanbuješ nás před našimi sousedy,všichni kolem se nám vysmívají a pošklebují. 14  Děláš z nás pro národy terč posměchu,*+potřásají nad námi hlavou. 15  Celý den cítím pokoření,jsem přemožený hanbou, 16  když slyším jejich posměch a urážky,když se nám nepřátelé mstí. 17  To všechno nás potkalo, a přece jsme na tebe nezapomnělia neporušili tvou smlouvu.+ 18  Naše srdce neodbočilo,naše kroky nesešly z tvé cesty. 19  Ale ty jsi nás rozdrtil a nechal šakalům,přikryl jsi nás hlubokou tmou. 20  Pokud jsme zapomněli na jméno svého Bohanebo při modlitbě pozvedáme ruce k cizímu bohu, 21  copak to Bůh nezjistí? On zná tajemství srdce.+ 22  Kvůli tobě nás celý den vydávají na smrt,považují nás za ovce určené na porážku.+ 23  Vzbuď se, Jehovo. Proč stále spíš?+ Probuď se! Neodvrhuj nás navždy. 24  Proč skrýváš svou tvář?+ Proč zapomínáš na naše trápení a útlak? 25  Vždyť jsme byli sraženi do prachu,jsme přitlačeni k zemi.+ 26  Povstaň a pomoz nám!+ Osvoboď* nás ve své věrné lásce.+

Poznámky

Nebo: „Dej Jákobovi velkolepou záchranu.“
Nebo „z ceny za ně“.
Dosl. „přísloví“.
Dosl. „vyplať“.