Žalmy 2:1–12

  • Jehova a jeho pomazaný

    • Jehova se vysmívá národům (4)

    • Jehova dosazuje svého krále (6)

    • „Mějte syna v úctě“ (12)

2  Proč se národy bouřía lidé mumlají* něco bezcenného?+   Králové země povstávajía vysocí úředníci spojují síly*+proti Jehovovi a jeho pomazanému.*+   Říkají: „Zpřetrhejme jejich pouta,zbavme se jejich provazů!“   Ten na trůnu v nebesích se bude smát,Jehova se jim vysměje.   Promluví k nim ve svém hněvu,v planoucím hněvu je vyděsí,   když řekne: „Já jsem dosadil svého krále+na Sionu,+ na své svaté hoře.“   Oznámím Jehovův výnos. Řekl mi: „Ty jsi můj syn,+dnes jsem se stal tvým otcem.+   Požádej mě, a dám ti národy jako dědictví,dám ti do vlastnictví i končiny země.+   Rozbiješ je železným žezlem,+roztříštíš je jako hliněnou nádobu.“+ 10  A tak, králové, buďte rozumní,nechte se napravit,* soudci země. 11  Služte Jehovovi s báznía radujte se s chvěním. 12  Mějte syna v úctě,*+ jinak se Bůh* rozhněváa vy na své cestě zahynete,+protože jeho hněv rychle vzplane. Šťastní jsou všichni, kdo u něj hledají útočiště.

Poznámky

Nebo „přemýšlí o“.
Nebo „radí se spolu“.
Nebo „jeho Kristu“.
Nebo „varovat“.
Dosl. „líbejte syna“.
Dosl. „on“.