Žalmy 7:1–17

  • Jehova je spravedlivý soudce

    • „Suď mě, Jehovo“ (8)

Davidův žalozpěv,* který zpíval Jehovovi kvůli slovům Benjamínovce Kuše. 7  Jehovo, můj Bože, hledám u tebe útočiště.+ Zachraň mě před všemi, kdo mě pronásledují, osvoboď mě.+   Jinak mě roztrhají jako lev,+odvlečou mě a nikdo mě neosvobodí.   Jehovo, můj Bože, pokud jsem se provinil,pokud jsem se dopustil bezpráví,   pokud jsem ublížil tomu, kdo mi prokazoval dobro,+nebo jsem bezdůvodně oloupil svého nepřítele,*   ať mě nepřítel pronásleduje a dostihne,ať zašlape můj život do zeměa mou slávu srazí do prachu. (Sela)   Povstaň ve svém hněvu, Jehovo,postav se proti zuřivosti mých nepřátel.+ Probuď se kvůli mně a požaduj spravedlnost.+   Ať tě národy obklopía zakročíš proti nim z výše.   Jehova vynese nad národy rozsudek.+ Suď mě, Jehovo, podle mého správného jednánía podle mé bezúhonnosti.+   Prosím, skoncuj se špatnými skutky ničemůa upevni ty, kdo jednají správně.+ Vždyť jsi spravedlivý Bůh,+ který zkoumá srdce+ i nejhlubší city.*+ 10  Bůh je můj štít,+ zachránce těch, kdo mají upřímné srdce.+ 11  Bůh je spravedlivý soudce+a každý den vyhlašuje své rozsudky.* 12  Pokud se někdo nebude kát,+ naostří svůj meč,+napne luk a zamíří.+ 13  Chystá si smrtonosné zbraně,připravuje ohnivé šípy.+ 14  Podívej se na toho, kdo je těhotný zlem. Počal těžkosti a rodí lži.+ 15  Kope jámu, hloubí ji,ale do díry, kterou udělal, sám spadne.+ 16  Těžkosti, které působí, se mu vrátí na hlavu,+jeho násilí mu dopadne na temeno hlavy. 17  Budu Jehovu chválit za jeho spravedlnost,+budu zpěvem chválit* jméno Jehovy,+ Nejvyššího.+

Poznámky

Nebo „smuteční píseň“.
Nebo možná „a toho, kdo se bezdůvodně stavěl proti mně, jsem ušetřil“.
Nebo „zkouší srdce i ledviny“.
Nebo „vrhá veřejná odsouzení“.
Nebo „budu hrát“.