Žalmy 110:1–7

  • Král a kněz jako Melchisedek

    • „Podmaňuj uprostřed svých nepřátel“ (2)

    • Ochotní mladí lidé jsou jako kapky rosy (3)

Od Davida. Žalm. 110  Jehova řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici,+dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnožku pod tvé nohy.“+   Jehova napřáhne žezlo tvé moci ze Sionu a řekne: „Podmaňuj uprostřed svých nepřátel.“+   Tvůj lid se ochotně nabídne v den, kdy povedeš své vojsko do boje.* V nádherné svatosti máš svou skupinu mladých lidí,jsou jako kapky rosy, které se rodí při úsvitu.   Jehova přísahal a své rozhodnutí nezmění:* „Jsi navždy knězem,+jakým byl Melchisedek!“*+   Jehova bude po tvé pravici,+v den svého hněvu rozdrtí krále.+   Na národech* vykoná rozsudek,+naplní zemi mrtvými těly.+ Rozdrtí vůdce* velké* země.   Napije se* z potoka podél cesty,a proto bude mít hlavu vztyčenou.

Poznámky

Nebo „v den tvé vojenské síly“.
Nebo „na způsob Melchisedeka“.
Nebo „a nepocítí lítost“.
Nebo „mezi národy“.
Dosl. „hlavu“.
Nebo „celé“.
Vztahuje se na Pána z 1. verše.