Žalmy 59:1–17

  • Bůh je štít a útočiště

    • Neměj slitování se zrádci (5)

    • „Budu zpívat o tvé síle“ (16)

Pro dirigenta: na „Nenič“. Od Davida. Miktam.* Když Saul poslal muže, aby sledovali Davidův dům, protože ho chtěl zabít.+ 59  Osvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože,+ochraň mě před těmi, kdo se staví proti mně.+   Osvoboď mě od těch, kdo páchají zlo,zachraň mě před násilníky.*   Vždyť na mě číhají,+silní muži na mě útočí,ale ne proto, že bych se bouřil nebo hřešil,+ Jehovo.   I když jsem neudělal nic špatného, běží a chystají se zaútočit. Probuď se přece, když volám, a všimni si toho.   Ty, Jehovo, Bože vojsk, jsi Bohem Izraele.+ Vzbuď se a zaměř se na všechny ty národy. Neměj slitování s žádným podlým zrádcem.+ (Sela)   Vracejí se každý večer,+vrčí* jako psi+ a plíží se městem.+   Podívej se, co jim vychází* z úst,jejich rty jsou jako meče.+ Říkají totiž: „Kdo to slyší?“+   Ale ty, Jehovo, se jim budeš smát,+budeš se posmívat všem těm národům.+   Má sílo, budu tě vyhlížet,+Bůh je mé bezpečné útočiště.*+ 10  Bůh, který mi projevuje věrnou lásku, mi přijde na pomoc,+Bůh způsobí, že uvidím porážku svých nepřátel.+ 11  Nezabíjej je, ať můj lid nezapomene. Svou mocí je přinuť bloudit,svrhni je, Jehovo, náš štíte.+ 12  Za hřích svých úst, za slovo svých rtůať jsou chyceni svou pýchou,+za proklínání a podvod, které mluví. 13  Skoncuj s nimi ve svém vzteku,+skoncuj s nimi, ať už nejsou. Ať poznají, že Bůh vládne v Jákobovi a až do konců země.+ (Sela) 14  Jen ať se večer vrátí,ať vrčí* jako psi a plíží se městem.+ 15  Ať bloudí a hledají jídlo,+ať se nenasytí ani nenajdou nocleh. 16  Ale já budu zpívat o tvé síle,+ráno budu radostně vyprávět o tvé věrné lásce. Jsi totiž moje bezpečné útočiště+a místo, kam můžu uprchnout v době tísně.+ 17  Má sílo, tebe budu chválit zpěvem,*+vždyť Bůh je moje bezpečné útočiště, Bůh, který mi projevuje věrnou lásku.+

Poznámky

Nebo „krvelačnými muži“.
Nebo „štěkají“.
Nebo „překypuje“.
Nebo „bezpečná výšina“.
Nebo „štěkají“.
Nebo „tobě budu hrát“.