Žalmy 95:1–11

  • K pravému uctívání Boha patří poslušnost

    • „Pokud dnes uslyšíte jeho hlas“ (7)

    • „Nezatvrzujte své srdce“ (8)

    • „Nevejdou do mého odpočinku“ (11)

95  Pojďte, radostně volejme k Jehovovi! Vítězoslavně volejme k naší Skále záchrany.+   Předstupme před něj* se slovy díků,+zpívejme a vítězoslavně k němu volejme.   Vždyť Jehova je velký Bůh,velký král nad všemi bohy.+   V jeho ruce jsou hlubiny země,jemu patří štíty hor.+   Patří mu i moře, které udělal,+a jeho ruce utvořily souš.+   Pojďte, uctívejme ho a klaňme se mu,poklekněme před Jehovou, naším Tvůrcem.+   Vždyť on je náš Bůha my jsme lid, který pase,ovce, o které se stará.*+ Pokud dnes uslyšíte jeho hlas,+   nezatvrzujte své srdce jako u Meriby,*+jako v den Masy* v pustině,+   kdy mě vaši předkové zkoušeli.+ Postavili se proti mně, i když viděli mé skutky.+ 10  Čtyřicet let se mi hnusila ta generace. Řekl jsem: „Jsou lidem, který v srdci stále bloudí. Nepoznali mé cesty.“ 11  A tak jsem ve svém hněvu přísahal: „Nevejdou do mého odpočinku.“+

Poznámky

Dosl. „před jeho tvář“.
Dosl. „ovce jeho ruky“.
Znamená „hádání se“.
Znamená „zkoušení, zkouška“.