Žalmy 88:1–18

  • Prosba o ochranu před smrtí

    • „Jsem na pokraji hrobu“ (3)

    • Každé ráno se modlím (13)

Píseň. Žalm Korachových synů.+ Pro dirigenta: ve stylu machalat,* zpívat střídavě. Maskil* Ezrachovce Hemana.+ 88  Jehovo, Bože mé záchrany,+ve dne volám,i v noci jsem před tebou.+   Ať k tobě přijde má modlitba,+nakloň se a poslouchej* mé volání o pomoc.+   Vždyť můj život je plný neštěstí+a jsem na pokraji hrobu.*+   Už mě počítají k těm, kdo sestupují do jámy,*+jsem na konci svých sil,*+   jsem zanechaný mezi mrtvými,podobám se zabitým, kteří leží v hroběa na které už nevzpomínáš,kteří jsou odříznutí od tvé péče.*   Odložil jsi mě do nejhlubší jámy,do temnot, do velké propasti.   Tvůj vztek na mě těžce doléhá,+zaplavuje mě jako mořský příboj. (Sela)   Mé známé jsi ode mě odehnal,+způsobil jsi, že jsem jim odporný. Jsem v pasti, ze které není úniku.   Trápením se mi unavily oči.+ Celý den tě vzývám, Jehovo,+vztahuji k tobě ruce. 10  Budeš dělat zázraky pro mrtvé? Můžou mrtví vstát, aby tě chválili?+ (Sela) 11  Bude se o tvé věrné lásce vyprávět v hrobě,o tvé věrnosti na místě zkázy?* 12  Budou tvé zázraky známé ve tměa tvá spravedlnost v zemi zapomnění?+ 13  Ale já k tobě volám o pomoc, Jehovo,+každé ráno před tebe přichází má modlitba.+ 14  Jehovo, proč mě odmítáš?+ Proč přede mnou skrýváš svou tvář?+ 15  Od mládí trpím a jsem blízko smrti.+ Ochromily mě strašné věci, které v mém životě dopouštíš. 16  Tvůj planoucí hněv mě přemáhá,+tvé hrůzy mě ničí. 17  Celý den mě obklopují jako vody,svírají mě ze všech stran.* 18  Přátele i blízké jsi ode mě odehnal,+mým společníkem je temnota.

Poznámky

Dosl. „nakloň své ucho k“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „jsem bezmocný“.
Nebo „hrobu“.
Dosl. „ruky“.
Nebo „v abaddonu“.
Nebo možná „všechny najednou“.