Žalmy 116:1–19

  • Píseň vděčnosti

    • „Čím Jehovovi oplatím?“ (12)

    • „Vezmu pohár záchrany“ (13)

    • Splním své slavnostní sliby (14, 18)

    • Smrt věrných je velkou ztrátou (15)

116  Miluji Jehovu,protože slyší* můj hlas, mé naléhavé prosby o pomoc.+   Naklání se ke mně a poslouchá,*+budu k němu volat, dokud budu žít.*   Omotaly mě provazy smrti,svíral mě hrob.*+ Dolehla na mě tíseň a zármutek.+   Ale vzýval jsem Jehovovo jméno:+ „Jehovo, vysvoboď mě!“   Jehova je soucitný* a spravedlivý,+náš Bůh je milosrdný.+   Jehova střeží nezkušené.+ Dostal jsem se na dno a on mě zachránil.   Ať si má duše* znovu odpočine,vždyť Jehova se ke mně zachoval laskavě.   Vysvobodil jsi mě ze smrti,mé oči ze slz, mé nohy z klopýtání.+   Budu chodit před Jehovou v zemi živých. 10  Věřil jsem, a proto jsem mluvil,+i když jsem byl velmi ztrápený. 11  V panice jsem řekl: „Všichni lidé jsou lháři.“+ 12  Čím Jehovovi oplatímvšechno dobré, co pro mě udělal? 13  Vezmu pohár záchrany*a budu vzývat Jehovovo jméno. 14  To, co jsem Jehovovi slavnostně slíbil,splním před vším jeho lidem.+ 15  V Jehovových očích je smrt jeho věrnýchvelkou ztrátou.*+ 16  Jehovo, prosím,vždyť jsem tvůj sluha,tvůj sluha, syn tvé otrokyně. Ty jsi mě osvobodil z pout.+ 17  Přinesu ti oběť díkůvzdání.+ Budu vzývat Jehovovo jméno. 18  To, co jsem Jehovovi slavnostně slíbil,+splním před vším jeho lidem,+ 19  na nádvořích Jehovova domu,+v tvém středu, Jeruzaléme. Chvalte Jah!*+

Poznámky

Nebo možná „miluji, protože Jehova slyší“.
Dosl. „naklání ke mně své ucho“.
Dosl. „po své dny“.
Dosl. „našly mě tísně šeolu“.
Nebo „milostivý“.
Nebo „velkolepé záchrany“.
Dosl. „drahocenná“.
Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.