Žalmy 94:1–23

  • Prosba o Boží pomstu

    • „Jak dlouho budou ničemové jásat?“ (3)

    • Napravování od Jah přináší štěstí (12)

    • Jehova neopustí svůj lid (14)

    • „Ve jménu zákona působí těžkosti“ (20)

94  Bože pomsty, Jehovo,+Bože pomsty, zazař!   Povstaň, Soudce země.+ Dej pyšným, co si zaslouží.+   Jak dlouho, Jehovo,jak dlouho budou ničemové jásat?+   Chrlí pyšné řeči,všichni, kdo páchají zlo, se chvástají.   Drtí tvůj lid, Jehovo,+utlačují tvé dědictví.   Zabíjejí vdovy a cizince,vraždí sirotky.*   Říkají: „Jah to nevidí,+Jákobův Bůh si toho nevšímá.“+   Pochopte to, vy nerozumní! Vy hlupáci, kdy už dostanete rozum?+   Copak ten, kdo udělal* ucho, neslyší? Copak ten, kdo vytvořil oko, nevidí?+ 10  Copak ten, kdo napravuje národy, vás nemůže pokárat?+ On je ten, kdo dává lidem poznání.+ 11  Jehova zná lidské myšlenky,ví, že jsou jako závan větru.+ 12  Šťastný je člověk, kterého napravuješ, Jah,+kterého vyučuješ ze svého zákona,+ 13  abys mu dal klid v těžké době,dokud se pro ničemy nevykope jáma.+ 14  Vždyť Jehova neopustí svůj lid,+neopustí své dědictví.+ 15  Znovu budou vynášeny spravedlivé rozsudkya všichni, kdo mají upřímné srdce, se jim podřídí. 16  Kdo se za mě postaví proti ničemům? Kdo se mě zastane před těmi, kdo páchají zlo? 17  Kdyby mi Jehova nepřišel na pomoc,brzy by se mnou byl konec.*+ 18  Když jsem řekl: „Podklouzla mi noha“,tvá věrná láska, Jehovo, mi byla oporou.+ 19  Když mě přemáhala úzkost,*utěšoval jsi mě a uklidňoval.*+ 20  Můžou být tvými spojenci zkažení vládci,*kteří ve jménu zákona* působí těžkosti?+ 21  Tvrdě útočí na toho, kdo jedná správně,+a nevinného odsuzují k smrti.*+ 22  Ale Jehova bude mým bezpečným útočištěm,*můj Bůh je mým skalním úkrytem.+ 23  Jejich špatné skutky obrátí proti nim,+jejich vlastním zlem je zničí.* Jehova, náš Bůh, je zničí.*+

Poznámky

Nebo „děti bez otce“.
Dosl. „vsadil“.
Nebo „bych přebýval v mlčení“.
Nebo „mi v nitru přibylo zneklidňujících myšlenek“.
Nebo „tvá útěcha uklidňovala mou duši“.
Nebo „výnosem“.
Nebo „soudci“, dosl. „trůn“.
Dosl. „a krev nevinného prohlašují za vinnou“.
Nebo „bezpečnou výšinou“.
Dosl. „umlčí“.
Dosl. „umlčí“.