Žalmy 41:1–13

  • Modlitba na lůžku během nemoci

    • Bůh podporuje nemocné (3)

    • Zrazen blízkým přítelem (9)

Pro dirigenta. Davidův žalm. 41  Šťastný je každý, kdo se zajímá o slabé.*+ V den neštěstí ho Jehova zachrání.   Jehova ho bude střežit a zachová ho naživu. Bude na zemi považován za šťastného.+ Nikdy ho nevydáš napospas jeho nepřátelům.+   Když bude nemocný, Jehova ho bude na lůžku podporovat.+ Jeho lůžko během nemoci úplně změníš.   Řekl jsem: „Jehovo, projev mi přízeň.+ Uzdrav mě,+ vždyť jsem proti tobě zhřešil.“+   Ale moji nepřátelé o mně zle mluví: „Kdy umře a jeho jméno zanikne?“   A když mě někdo z nich navštíví, z jeho srdce mluví faleš. Hledá, co by o mně mohl říct špatného,pak vyjde ven a všude to šíří.   Všichni, kdo mě nenávidí, si spolu šeptají,plánují proti mně něco zlého:   „Postihla ho strašná věc. Teď leží a už nevstane.“+   Dokonce i můj blízký přítel, ten, kterému jsem důvěřoval+a který jedl můj chléb, pozvedl proti mně patu.*+ 10  Ale ty, Jehovo, mi projev přízeň a pomoz mi vstát,abych jim mohl oplatit. 11  Když nade mnou můj nepřítel vítězoslavně nekřičí,+vím, že máš ve mně potěšení. 12  Podpíráš mě kvůli mé bezúhonnosti,*+necháš mě u sebe navždy.+ 13  Ať je Jehova, Bůh Izraele,chválen po celou věčnost.*+ Amen a amen.

Poznámky

Nebo „chudé, bezvýznamné“.
Nebo „obrátil se proti mně“.
Nebo „ryzosti“.
Nebo „od věků na věky“.