Žalmy 36:1–12

  • Boží věrná láska je drahocenná

    • Ničema nemá bázeň před Bohem (1)

    • Bůh je zdrojem života (9)

    • „Díky tvému světlu vidíme světlo“ (9)

Pro dirigenta. Od Jehovova služebníka Davida. 36  Ničema nemá bázeň před Bohem,+provinění k němu mluví z hloubi jeho srdce.   Má o sobě příliš vysoké mínění,než aby rozeznal svůj hřích a nenáviděl ho.+   Jeho slova škodí a klamou,už ani neví, jak konat dobro.   Zákeřné plány vymýšlí i na lůžku. Stojí na cestě, která není dobrá,co je špatné, nezavrhuje.   Jehovo, tvá věrná láska sahá až do nebes,+tvá věrnost až do oblak.   Tvá spravedlnost je jako majestátní* hory,+tvé rozsudky jako ohromné, hluboké vody.+ Chráníš* člověka i zvíře, Jehovo.+   Bože, jak drahocenná je tvá věrná láska!+ Ve stínu tvých křídel hledají útočiště lidští synové.+   Sytí se z hojnosti* tvého domu+a dáváš jim pít z bystřiny svých potěšení.+   U tebe je zdroj života,+díky tvému světlu vidíme světlo.+ 10  Dál projevuj věrnou lásku těm, kdo tě znají,+a jednej spravedlivě s těmi, kdo mají upřímné srdce.+ 11  Ať po mně nešlapou nohy pyšnýcha ať mě ruce ničemů nevyženou. 12  Podívej, ti, kdo páchali zlo, padli. Byli sraženi a nemůžou vstát.+

Poznámky

Dosl. „Boží“.
Nebo „zachraňuješ“.
Dosl. „tučnosti“.