Žalmy 49:1–20

  • Důvěřovat bohatství je hloupé

    • Žádný člověk nemůže vyplatit jiného (7, 8)

    • Bůh vyplácí z moci hrobu (15)

    • Bohatství nezachrání před smrtí (16, 17)

Pro dirigenta. Od Korachových synů.+ Žalm. 49  Slyšte to, všechny národy,dávejte pozor, všichni obyvatelé světa,*   obyčejní i významní,*bohatí i chudí.   Z mých úst zazní moudrosta v rozjímání mého srdce+ se projeví porozumění.   Vyslechnu si přísloví,za doprovodu harfy objasním svou hádanku.   Proč bych se bál v těžkých dobách,+kdy mě obklopuje zlo* mých nepřátel?   Ti, kdo se spoléhají na majetek+a chlubí se velkým bohatstvím+   nikdo z nich nemůže nijak vyplatit bratraani za něho dát Bohu výkupné+   (výkupní* cena za lidský život je tak vysoká,že bude vždy nad jejich možnosti),   aby žil navždy a neviděl hrob.*+ 10  Každý vidí, že i moudří umírají,hlupáci a nerozumní hynou společně+a svůj majetek musí zanechat jiným.+ 11  V nitru si přejí, aby jejich domy přetrvaly navěky,jejich stany po generaci za generací. Své pozemky pojmenovali po sobě. 12  Ale člověk, i když vážený, tu nezůstane,+je na tom stejně jako zvířata, která hynou.+ 13  Taková je cesta hlupáků+a těch, kdo je následují, komu se líbí jejich řeči. (Sela) 14  Jako ovce jsou určeni pro hrob,*smrt je bude pást. Až přijde ráno, čestní nad nimi budou vládnout.+ Nezůstane po nich ani stopa,+jejich domovem nebude palác, ale hrob.*+ 15  Ale mě Bůh vyplatí z moci* hrobu,*+ujme se mě. (Sela) 16  Neměj strach, když někdo bohatne,když je jeho dům čím dál přepychovější. 17  Až totiž zemře, nic si s sebou nevezme,+jeho přepych nesestoupí dolů s ním.+ 18  Během svého života si totiž blahopřeje+(lidé tě chválí, když se ti dobře daří+), 19  ale nakonec se připojí ke generaci svých předků,kteří už nikdy neuvidí světlo. 20  Člověk, který to nechápe, i kdyby byl vážený,+je na tom stejně jako zvířata, která hynou.

Poznámky

Nebo „tohoto systému“. Viz heslo Systém ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „synové lidstva i synové muže“.
Dosl. „provinění“.
Nebo „výplatní“.
Dosl. „jámu“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „ruky“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.