Žalmy 97:1–12

  • Jehova převyšuje všechny jiné bohy

    • „Jehova se stal králem!“ (1)

    • Milovat Jehovu a nenávidět, co je špatné (10)

    • Světlo pro ty, kdo jednají správně (11)

97  Jehova se stal králem!+ Ať se raduje země,+ať jásají všechny ostrovy!+   Všude kolem něj jsou oblaka a hustá temnota,+spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.+   Před ním jde oheň+a kolem dokola stravuje jeho nepřátele.+   Jeho blesky ozařují zemi,země to vidí a chvěje se.+   Hory tají jako vosk před Jehovou,+před Pánem celé země.   Nebesa vypráví o jeho spravedlnostia všechny národy vidí jeho slávu.+   Ať jsou zahanbeni všichni, kdo uctívají vytesané modly,+kdo se chlubí svými bezcennými bohy.+ Pokloňte se mu,* všichni bohové!+   Sion slyší a raduje se,+judská městečka* mají radostz tvých rozsudků, Jehovo.+   Vždyť ty, Jehovo, jsi Nejvyšší nad celou zemí,daleko převyšuješ všechny jiné bohy.+ 10  Vy, kdo milujete Jehovu, nenáviďte, co je špatné.+ On chrání život svých věrných,+osvobozuje je z rukou* ničemů.+ 11  Světlo zazářilo pro ty, kdo jednají správně,*+a radování pro ty, kdo mají upřímné srdce. 12  Vy, kdo jednáte správně, radujte se z Jehovya vzdávejte díky jeho svatému jménu.*

Poznámky

Nebo „uctívejte ho“.
Dosl. „dcery“.
Nebo „moci“.
Nebo „pro spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „svaté památce“.