Žalmy 40:1–17

  • Vděčnost nesrovnatelnému Bohu

    • Božích skutků je víc, než se dá vylíčit (5)

    • Pro Boha nejsou oběti to nejdůležitější (6)

    • „Dělá mi radost konat tvou vůli“ (8)

Pro dirigenta. Od Davida. Žalm. 40  Upřímně jsem doufal v* Jehovua on se ke mně naklonil a uslyšel mé volání o pomoc.+   Vynesl mě z jámy, kde burácí voda,z kluzkého bláta,a postavil mě na skálu. Dal mi pevnou půdu pod nohama.   Pak mi do úst vložil novou píseň,+chválu našemu Bohu. Mnozí to budou s bázní sledovata začnou Jehovovi důvěřovat.   Šťastný je člověk, který důvěřuje Jehovovia nespoléhá na vzpurné lidi ani na lháře.*   Udělal jsi tolik věcí,Jehovo, můj Bože,tolik úžasných skutků a myšlenek vůči nám!+ Nikdo se s tebou nemůže srovnávat.+ Kdybych o nich chtěl mluvit a vyprávět,bylo by jich víc, než můžu vylíčit.+   Po oběti a daru jsi netoužil,*+ale otevřel jsi mi uši, abych slyšel.+ Zápalné oběti ani oběti za hřích jsi nežádal.+   Tehdy jsem řekl: „Přicházím,ve svitku* je o mně napsáno.+   Dělá mi radost* konat tvou vůli, můj Bože,+a tvůj zákon je v mém srdci.+   Ve velkém sboru ohlašuji dobrou zprávu o spravedlnosti.+ Nebráním svým rtům,+dobře to víš, Jehovo. 10  Neskrývám tvou spravedlnost ve svém srdci,tvou věrnost a záchranu oznamuji,tvou věrnou lásku a pravdu netajím ve velkém sboru.“+ 11  Jehovo, neodpírej mi své milosrdenství! Ať mě tvá věrná láska a pravda stále střeží.+ 12  Obklopuje mě tolik neštěstí, že se nedají spočítat.+ Zavalilo mě tolik mých provinění, že nevidím na cestu.+ Je jich víc, než mám vlasů na hlavě,a ztratil jsem odvahu.* 13  Jehovo, prosím, buď ochotný mě zachránit.+ Jehovo, pospěš mi na pomoc!+ 14  Ať jsou všichni, kdo mi usilují o život,zahanbeni a potupeni. Ať jsou ti, kdo mají radost z mého neštěstí,pokořeni a dají se na ústup. 15  Ať jsou ti, kdo mi říkají: „Haha!“,zděšeni ze své hanby. 16  Ať ti, kdo tě hledají,+jásají a radují se z tebe.+ Ať ti, kdo milují tvé skutky záchrany, stále říkají: „Jehova je velký.“+ 17  Ale já jsem bezmocný a chudý,kéž se o mě Jehova zajímá. Ty jsi můj pomocník a zachránce.+ Můj Bože, neopozdi se!+

Poznámky

Nebo „trpělivě jsem čekal na“.
Nebo „ty, kdo se uchylují k podvodu“.
Nebo „z oběti a daru jsi neměl potěšení“.
Dosl. „ve svitku knihy“.
Nebo „toužím“.
Dosl. „srdce“.