Žalmy 51:1–19

  • Modlitba kajícného hříšníka

    • Hříšný od početí (5)

    • „Očisti mě od mého hříchu“ (7)

    • „Stvoř ve mně čisté srdce“ (10)

    • Zdrcené srdce se Bohu líbí (17)

Pro dirigenta. Davidův žalm, když za ním potom, co zcizoložil s Bat-šebou,+ přišel prorok Natan. 51  Projev mi přízeň, Bože, kvůli své věrné lásce.+ Ve svém velkém milosrdenství vymaž mé přestupky.+   Důkladně ze mě smyj mé provinění,+očisti mě od mého hříchu.+   Vždyť dobře znám své přestupkya svůj hřích mám stále před sebou.*+   Proti tobě, hlavně proti tobě,* jsem zhřešil,+udělal jsem, co je špatné v tvých očích.+ Proto máš pravdu* v tom, co říkáš,tvůj rozsudek je spravedlivý.+   Už od narození nesu vinu,jsem hříšný od chvíle, kdy mě matka počala.*+   Ty jsi rád, když je člověk v nitru poctivý,+uč mé srdce* pravou moudrost.   Očisti mě od mého hříchu yzopem, abych byl čistý,+umyj mě, abych byl bělejší než sníh.+   Dej, ať slyším jásot a radování,aby se zaradovaly kosti, které jsi rozdrtil.+   Odvrať* svou tvář od mých hříchů+a smaž* všechna má provinění.+ 10  Stvoř ve mně čisté srdce, Bože,+a vlož do mě nového ducha,+ stálého. 11  Neodháněj mě od sebea neber mi svého svatého ducha. 12  Vrať mi radost ze záchrany, kterou dáváš,+probuď ve mně ochotu tě poslouchat.* 13  Budu učit provinilce tvým cestám,+aby se k tobě hříšníci vrátili. 14  Bože, Bože mé záchrany,+ osvoboď mě od viny za prolitou krev,+aby můj jazyk mohl radostně ohlašovat tvou spravedlnost.+ 15  Jehovo, otevři mé rty,ať má ústa ohlašují tvou chválu.+ 16  Vždyť ty nechceš oběť – jinak bych ji dal,+v zápalné oběti nemáš potěšení.+ 17  Obětí, která se Bohu líbí, je ztrápený duch. Srdce ztrápené a zdrcené, Bože, neodmítneš.*+ 18  Ve své laskavosti prokazuj dobro Sionu,znovu postav jeruzalémské hradby. 19  Pak se budeš těšit z přijatelných obětí,*ze zápalných obětí a celých obětních darů. Pak budou na tvém oltáři obětováni býci.+

Poznámky

Nebo „v mysli“.
Nebo „jsi spravedlivý“.
Nebo „jen proti tobě“.
Dosl. „moje matka mě počala v hříchu“.
Nebo „mé skryté já“.
Nebo „skryj“.
Nebo „zahlaď“.
Dosl. „kéž mě podporuješ ochotným duchem“.
Nebo „nepohrdneš“.
Nebo „obětí spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.