Žalmy 37:1–40

 • Těm, kdo důvěřují Jehovovi, se bude dobře dařit

  • „Nerozčiluj se kvůli zlým lidem“ (1)

  • „Měj největší potěšení v Jehovovi“ (4)

  • „Svěř svou cestu Jehovovi“ (5)

  • „Mírní budou vlastnit zemi“ (11)

  • Těm, kdo jednají správně, nebude chybět chleba (25)

  • Ti, kdo jednají správně, budou žít na zemi věčně (29)

Od Davida. א [alef] 37  Nerozčiluj* se kvůli zlým lidema nezáviď těm, kdo páchají zlo.+   Uschnou rychle jako tráva,+zvadnou jako mladá zelená tráva. ב [bet]   Důvěřuj Jehovovi a konej dobro,+přebývej na zemi* a jednej věrně.+   Měj největší potěšení v Jehovovi,*a on ti dá, po čem touží tvé srdce. ג [gimel]   Svěř svou cestu* Jehovovi,+spoléhej se na něho a on bude jednat v tvůj prospěch.+   Způsobí, že tvé správné jednání* bude zářit jako úsvita tvá spravedlnost jako polední slunce. ד [dalet]   Mlč před Jehovou+a s nadějí* na něho čekej. Nerozčiluj se kvůli člověku,kterému vychází jeho vychytralé plány.+ ה [he]   Přestaň se zlobit a opusť vztek,+nerozčiluj se, ať se nedopustíš něčeho zlého.*   Vždyť zlí budou zničeni,+ale ti, kdo doufají v Jehovu, budou vlastnit zemi.+ ו [vav] 10  Ještě chvilku a špatní lidé už nebudou.+ Podíváš se na místo, kde byli,a oni tam nebudou.+ 11  Ale mírní* budou vlastnit zemi+a budou se těšit z dokonalého pokoje.+ ז [zajin] 12  Špatný člověk vymýšlí plány proti dobrému,*+když ho vidí, skřípe zuby. 13  Ale Jehova se mu směje,protože ví, že přijde jeho den.+ ח [chet] 14  Ničemové tasí meč a napínají luk,aby srazili utlačované a chudé,aby pobili ty, kdo jdou po přímé cestě. 15  Ale probodnou si mečem vlastní srdce,+jejich luky se zlámou. ט [tet] 16  Lepší je to málo, co má dobrý* člověk,než bohatství mnoha špatných.+ 17  Paže špatných budou totiž zlomeny,ale dobré* bude Jehova podporovat. י [jod] 18  Jehova ví, čím prochází bezúhonní,*a jejich dědictví jim zůstane navěky.+ 19  V době neštěstí nebudou zahanbenia během hladomoru budou mít dostatek. כ [kaf] 20  Ale špatní lidé zahynou,+Jehovovi nepřátelé zmizí jako krása pastvin,zmizí jako dým. ל [lamed] 21  Špatný člověk si půjčuje a nesplácí,ale dobrý* člověk je štědrý* a rozdává.+ 22  Ti, kterým Bůh požehná, budou vlastnit zemi,ale ti, které prokleje, budou zničeni.+ מ [mem] 23  Když má Jehova potěšení v cestě člověka,+vede* jeho kroky.+ 24  Může sice zakopnout, ale nespadne,+protože Jehova ho drží za ruku.*+ נ [nun] 25  Byl jsem mladý a teď už jsem starý muž,ale nikoho, kdo jedná správně,* jsem neviděl opuštěného+ani jeho děti, jak žebrají o chleba.*+ 26  Vždy ochotně půjčuje druhým+a jeho děti čeká požehnání. ס [samech] 27  Odvrať se od špatného a dělej, co je dobré,+a budeš žít věčně. 28  Jehova totiž miluje spravedlnosta neopustí své věrné.+ ע [ajin] Bude je vždy chránit,+ale potomci špatných lidí budou zničeni.+ 29  Ti, kdo jednají správně,* budou vlastnit zemi+a budou na ní žít věčně.+ פ [pe] 30  Ústa toho, kdo jedná správně,* předávají* moudrosta jeho jazyk mluví o spravedlnosti.+ 31  Zákon svého Boha má v srdci,+jeho krok nebude nejistý.+ צ [cade] 32  Špatný člověk sleduje dobrého*a snaží se ho usmrtit. 33  Ale Jehova ho nenechá v jeho rukou+ani ho neprohlásí za vinného, až bude souzen.+ ק [kof] 34  Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty. On tě vyvýší a budeš vlastnit zemi. Až budou špatní lidé zničeni,+ uvidíš to.+ ר [reš] 35  Viděl jsem krutého, zlého člověka,jak se rozpíná jako košatý strom v rodné půdě.+ 36  Ale najednou zmizel, byl pryč.+ Hledal jsem ho, ale nebyl k nalezení.+ ש [šin] 37  Všímej si bezúhonného,*dávej pozor na čestného,+protože takového člověka čeká pokojná budoucnost.+ 38  Ale všichni hříšníci budou zničeni,špatní nemají budoucnost.+ ת [tav] 39  Ty, kdo jednají správně,* Jehova zachraňuje,+je pro ně tvrzí v dobách tísně.+ 40  Jehova jim pomůže a osvobodí je.+ Osvobodí je od špatných lidí a zachrání je,protože u něj hledají útočiště.+

Poznámky

Nebo „nerozpaluj“.
Nebo „ve své zemi“.
Nebo „ať je tvou největší radostí Jehova“.
Dosl. „uval svou cestu na“.
Nebo „tvá spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „trpělivě“.
Nebo možná „nerozčiluj se, vždyť to jen škodí“.
Nebo „pokorní“.
Nebo „spravedlivému“.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo „spravedlivé“.
Dosl. „zná dny bezúhonných“.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo „projevuje přízeň“.
Nebo „upevňuje“.
Nebo „svou rukou“.
Nebo „jídlo“.
Nebo „spravedlivého“.
Tj. v Božích očích. Nebo „spravedliví“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „polohlasem pronášejí“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „ryzího“.
Nebo „spravedlivé“.