Žalmy 3:1–8

  • Důvěra v Boha v nebezpečí

    • „Proč mám tolik nepřátel?“ (1)

    • „Záchrana patří Jehovovi“ (8)

Davidův žalm, když utíkal před svým synem Absalomem.+ 3  Jehovo, proč mám tolik nepřátel?+ Proč je tolik těch, kdo se postavili proti mně?+   Mnozí o mně říkají: „Bůh ho nezachrání.“+ (Sela)*   Ale ty, Jehovo, jsi štítem kolem mě,+jsi má sláva+ a ten, kdo zvedá mou hlavu.+   Budu hlasitě volat k Jehovovi,a on mi ze své svaté hory odpoví.+ (Sela)   Lehnu si, v klidu budu spáta probudím se,vždyť mě podporuje Jehova.+   Nebojím se desetitisíců lidí,kteří se proti mně postavili ze všech stran.+   Povstaň, Jehovo! Zachraň mě,+ můj Bože! Všechny mé nepřátele udeříš do čelisti,ničemům rozdrtíš zuby.+   Záchrana patří Jehovovi.+ Na tvém lidu je tvé požehnání. (Sela)

Poznámky