Žalmy 48:1–14

  • Sion, město Vznešeného krále

    • Radost celé země (2)

    • Prohlédněte si město a jeho věže (11–13)

Píseň. Žalm Korachových synů.+ 48  Jehova je velký a zaslouží si chválu jako nikdo jinýve městě našeho Boha, na jeho svaté hoře.   Krásná ve své majestátnosti, radost celé země+je hora Sion daleko na severu,město Vznešeného krále.+   V jeho opevněných věžích Bůh ukázal,že je bezpečným útočištěm.*+   Vždyť králové se shromáždili,*společně se přiblížili.   Když ho ale viděli, byli ohromeni. Propadli panice a v hrůze utekli.   Celí se tam roztřásli,zmocnily se jich bolesti, jaké má rodící žena.   Východním větrem rozbíjíš taršišské lodě.   To, co jsme slyšeli, teď sami vidímeve městě Jehovy, Boha vojsk, ve městě našeho Boha. Bůh ho upevní navždy.+ (Sela)   Uvnitř tvého chrámu, Bože,rozjímáme o tvé věrné lásce.+ 10  Tvá chvála, Bože, stejně jako tvé jménosahá až do konců země.+ Tvá pravice je naplněná spravedlností.+ 11  Ať se hora Sion+ raduje,ať mají judská městečka* radost z tvých rozsudků.+ 12  Pochodujte kolem Sionu, celý ho obejděte,počítejte jeho věže.+ 13  Pozorně si všimněte jeho hradeb.*+ Prohlédněte si jeho opevněné věže,abyste o tom mohli vyprávět budoucím generacím. 14  Tento Bůh je totiž naším Bohem+ na celou věčnost. Navěky* nás povede.+

Poznámky

Nebo „bezpečnou výšinou“.
Nebo „se po domluvě sešli“.
Dosl. „dcery“.
Nebo „náspů“.
Nebo možná „dokud nezemřeme“.