Žalmy 64:1–10

  • Ochrana před skrytými útoky

    • „Bůh na ně vystřelí“ (7)

Pro dirigenta. Davidův žalm. 64  Slyš můj hlas, Bože, když naléhavě prosím.+ Střež můj život před děsivými útoky nepřítele.   Skryj mě před intrikami ničemů,+před davem zločinců.   Ostří svůj jazyk jako meč,svá krutá slova namířili jako šípy,   aby z úkrytů stříleli na nevinného. Náhle na něj vystřelí a nemají strach.   Drží se svého zlého záměru,*domlouvají se, jak skrýt své pasti,a říkají: „Nikdo je neuvidí.“+   Hledají způsoby, jak páchat zlo,tajně vymýšlí chytrý plán.+ Nikdo nezjistí, co mají v srdci.   Ale Bůh na ně vystřelí,+náhle je zraní šíp.   Jejich vlastní jazyk je přivede k pádu,+každý, kdo je uvidí, bude potřásat hlavou.   Všichni lidé pak dostanou stracha budou ohlašovat, co Bůh udělal,budou chápat jeho skutky.+ 10  Ten, kdo jedná správně, se bude radovat z Jehovy+ a hledat u něj útočiště,všichni s upřímným srdcem budou jásat.*

Poznámky

Nebo „povzbuzují se k páchání zla“.
Nebo „budou se chlubit“.