Žalmy 134:1–3

  • Chválit Boha za nocí

    • „Pozvedejte ruce ve svatosti“ (2)

Píseň výstupů. 134  Chvalte Jehovu,všichni Jehovovi sluhové,+vy, kdo sloužíte za nocí v Jehovově domě.+   Pozvedejte ruce+ ve svatosti*a chvalte Jehovu.   Kéž ti Jehova, Tvůrce nebe a země,požehná ze Sionu.

Poznámky

Nebo možná „ve svatyni“.