Žalmy 42:1–11

  • Chvála Bohu, Velkému zachránci

    • Toužit po Bohu jako laň po vodě (1, 2)

    • „Proč jsem zoufalý?“ (5, 11)

    • „Budu čekat na Boha“ (5, 11)

Pro dirigenta. Maskil* Korachových synů.+ 42  Jako laň touží po vodě z potoků,toužím já po tobě, Bože.   Opravdu žízním po Bohu, po živém Bohu.+ Kdy budu moct přijít a objevit se před ním?+   Ve dne v noci jsou mi pokrmem slzy,lidé se mi celý den posmívají: „Kde je tvůj Bůh?“+   Vylévám své srdce a vzpomínám,jak jsem kdysi kráčel se zástupem. Slavnostně* jsem před ním chodíval k Božímu domu,za zvuku radování a díkůvzdání davu,který slavil svátek.+   Proč jsem zoufalý?+ Proč se to ve mně bouří? Budu čekat na Boha,+vždyť ho ještě budu chválit jako svého Velkého zachránce.+   Jsem zoufalý, můj Bože.+ Proto na tebe vzpomínám+v jordánské zemi a na štítech Hermonu,na hoře Micar.*   Hluboké vody volají k hlubokým vodámhukotem tvých vodopádů. Všechny tvé mocné vlny se přese mě valí.+   Ve dne mi Jehova projeví svou věrnou láskua v noci se mnou bude jeho píseň – modlitba k Bohu mého života.+   Řeknu Bohu, své skále: „Proč jsi na mě zapomněl?+ Proč mě utlačuje nepřítel a já musím chodit smutný?“+ 10  Nepřátelé se mi s vražednou nenávistí* posmívají,celý den se mi posmívají: „Kde je tvůj Bůh?“+ 11  Proč jsem zoufalý? Proč se to ve mně bouří? Budu čekat na Boha,+vždyť ho ještě budu chválit jako svého Velkého zachránce a svého Boha.+

Poznámky

Nebo „pomalu“.
Nebo „malé hoře“.
Nebo možná „jako by mi drtili kosti“.