Žalmy 139:1–24

  • Bůh své služebníky dobře zná

    • Před Božím duchem nikdo neunikne (7)

    • „Jak úžasně jsem vytvořený“ (14)

    • „Tvé oči viděly už můj zárodek“ (16)

    • „Veď mě po cestě věčnosti“ (24)

Pro dirigenta. Od Davida. Žalm. 139  Jehovo, prozkoumal jsi mě a znáš mě.+   Víš, kdy si sedám a kdy vstávám.+ Zdálky rozeznáváš mé myšlenky.+   Pozoruješ* mě, když cestuji i když uléhám,dobře znáš všechny mé cesty.+   Ještě nemám slovo na jazyku,a ty, Jehovo, o něm už dobře víš.+   Obklopil jsi mě ze všech strana pokládáš na mě svou ruku.   Znáš mě tak dobře, že je to nad mé chápání,*je to pro mě nedosažitelné.*+   Kam můžu uniknout před tvým duchem,kam můžu utéct před tvou tváří?+   Kdybych vystoupil do nebe, byl bys tam,a kdybych si ustlal v hrobě,* i tam bys byl.+   Kdybych odletěl na křídlech úsvitua usadil se u nejvzdálenějšího moře, 10  i tam by mě vedla tvá ruka,tvá pravice by mě držela.+ 11  Kdybych si řekl: „Určitě mě přikryje tma!“,pak by se noc kolem mě stala světlem. 12  Pro tebe by ani tma nebyla příliš temná,noc by byla jasná jako den.+ Pro tebe je tma jako světlo.+ 13  Ty jsi utvořil mé ledviny,držel jsi mě zakrytého* v matčině lůně.+ 14  Chválím tě za to, jak úžasně jsem vytvořený, naplňuje mě to bázní.+ Tvá díla jsou obdivuhodná,+to moc dobře vím. 15  Mé kosti před tebou nebyly utajené,když jsem byl dělán vskrytu,když jsem byl tkán v hlubinách země.+ 16  Tvé oči viděly už můj zárodek. Ve tvé knize byly zapsány všechny jeho částii dny, kdy měly být utvořeny,ještě před tím, než každá z nich začala existovat. 17  Jak vzácné jsou pro mě tvé myšlenky!+ Bože, jak ohromný je jejich počet!+ 18  Kdybych je zkusil spočítat, bylo by jich víc než zrnek písku.+ Když se probudím, jsem v mysli zase s tebou.*+ 19  Bože, kdybys tak zabil ničemy!+ Pak by mě opustili násilníci,* 20  ti, kdo o tobě zlomyslně mluví,*tvoji nepřátelé, kteří zneuctívají* tvé jméno.+ 21  Nemám snad nenávist k těm, kdo tě nenávidí, Jehovo?+ Nehnusím si ty, kdo se proti tobě bouří?+ 22  Necítím k nim nic než nenávist.+ Stali se pro mě skutečnými nepřáteli. 23  Prozkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce.+ Vyzkoušej mě a poznej, co mě trápí.*+ 24  Zjisti, jestli je ve mně nějaká škodlivá cesta,+a veď mě+ po cestě věčnosti.

Poznámky

Dosl. „odměřuješ“.
Nebo „je to pro mě příliš podivuhodné“.
Nebo „nedokážu to pochopit“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazném hrobě lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo možná „utkal jsi mě“.
Nebo možná „budu je dál počítat“.
Nebo „muži, kteří prolévají krev“.
Nebo „mluví, co si usmyslí“.
Nebo „používají nevhodně, nadarmo“.
Nebo „mé znepokojivé myšlenky“.