Žalmy 129:1–8

  • Napadaný, ale ne poražený

    • Ti, kdo nenávidí Sion, budou zahanbeni (5)

Píseň výstupů. 129  „Od mého mládí na mě stále útočí,“+ať teď Izrael řekne,   „od mého mládí na mě stále útočí,+ale nepřemohli mě.+   Oráči mi orali po zádech,+dělali dlouhé brázdy.“   Ale Jehova je spravedlivý,+přesekal provazy ničemů.+   Všichni, kdo nenávidí Sion,budou zahanbeni a potupně se dají na ústup.+   Budou jako tráva na střechách,která uschne dřív, než ji vytrhají,   která nenaplní ruku ženceani náruč toho, kdo sbírá snopy.   Kolemjdoucí neřeknou: „Ať máte Jehovovo požehnání. Žehnáme vám v Jehovově jménu.“

Poznámky