Žalmy 9:1–20

  • Vyprávět o Božích úžasných skutcích

    • Jehova je bezpečné útočiště (9)

    • Znát Boží jméno znamená Bohu důvěřovat (10)

Pro dirigenta: na mut-labben.* Davidův žalm. א [alef] 9  Jehovo, celým srdcem tě budu chválit,budu vyprávět o všech tvých úžasných skutcích.+   Díky tobě se budu radovat a jásat,budu zpěvem chválit* tvé jméno, Nejvyšší.+ ב [bet]   Až se moji nepřátelé dají na ústup,+klopýtnou a zahynou před tebou.   Zjednal jsi mi právo a obhájil jsi mě,sedíš na trůnu a soudíš spravedlivě.+ ג [gimel]   Pokáral jsi národy+ a zničil jsi zlé,navždy* jsi vymazal jejich jména.   Nepřátelé byli navěky zničeni,vykořenil jsi jejich městaa nezůstane po nich ani památky.+ ה [he]   Ale Jehova bude navěky sedět na trůnu,+pevně založil svůj trůn, aby soudil.+   Bude spravedlivě soudit obydlenou* zemi,+pro národy bude vynášet spravedlivé rozsudky.+ ו [vav]   Jehova bude bezpečným útočištěm* pro utlačované,+bezpečným útočištěm v dobách tísně.+ 10  Ti, kdo znají tvé jméno, ti budou důvěřovat.+ Jehovo, nikdy neopustíš ty, kdo tě hledají.+ ז [zajin] 11  Chvalte zpěvem Jehovu, který bydlí na Sionu,vyprávějte mezi národy o jeho skutcích.+ 12  Ten, kdo mstí krev ztrápených, na ně totiž pamatuje,+nezapomene na jejich pláč.+ ח [chet] 13  Projev mi přízeň, Jehovo, všimni si, jak mě trápí ti, kdo mě nenávidí,ty, který mě zvedáš od bran smrti.+ 14  Pak budu oznamovat tvé chvályhodné skutky v branách sionské dcery+a radovat se ze záchrany od tebe.+ ט [tet] 15  Národy zapadly do jámy, kterou udělaly,do sítě, kterou nastražily, se chytila jejich vlastní noha.+ 16  Jehova je známý rozsudky, které vykonává.+ Ničema se chytil do díla svých vlastních rukou.+ Higgajon.* (Sela) י [jod] 17  Ničemové odejdou do hrobu,*půjdou tam všechny národy, které zapomínají na Boha. 18  Ale na chudé se nebude navždy zapomínat+a naděje mírných nikdy nezanikne.+ כ [kaf] 19  Povstaň, Jehovo! Ať smrtelný člověk nezíská převahu. Ať jsou před tebou národy souzeny.+ 20  Nažeň jim strach, Jehovo,+ať národy poznají, že jsou jen smrtelní lidé. (Sela)

Poznámky

Nebo „budu hrát“.
Nebo „na celou věčnost“.
Nebo „úrodnou“.
Nebo „bezpečnou výšinou“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.