Žalmy 118:1–29

  • Díky Jehovovi za vítězství

    • Vzýval jsem Jah, a on odpověděl (5)

    • „Jehova je na mé straně“ (6, 7)

    • Zavržený kámen se stal hlavním úhelným kamenem (22)

    • „Ten, kdo přichází v Jehovově jménu“ (26)

118  Vzdávejte díky Jehovovi, protože je dobrý+a jeho věrná láska trvá navěky.   Ať teď Izrael řekne: „Jeho věrná láska trvá navěky.“   Ať teď Áronovi potomci* řeknou: „Jeho věrná láska trvá navěky.“   Ať ti, kdo se bojí Jehovy, teď řeknou: „Jeho věrná láska trvá navěky.“   V tísni jsem vzýval Jah.* Jah odpověděl a odvedl mě do bezpečí.*+   Jehova je na mé straně, nebudu se bát.+ Co mi může udělat člověk?+   Jehova je na mé straně, je můj pomocník,*+uvidím porážku těch, kdo mě nenávidí.+   Je lepší hledat útočiště u Jehovynež spoléhat na lidi.+   Je lepší hledat útočiště u Jehovynež spoléhat na knížata.+ 10  Obklíčily mě všechny národy,ale ve jménu Jehovy jsem je zahnal.+ 11  Obklíčily mě, úplně mě obklíčily,ale ve jménu Jehovy jsem je zahnal. 12  Obklíčily mě jako včely,ale rychle uhasly, jako když shoří trní. Ve jménu Jehovy jsem je zahnal.+ 13  Tvrdě na mě doráželi,* abych padl,ale Jehova mi pomohl. 14  Jah je můj úkryt a má síla,stal se mou záchranou.+ 15  Zvuk radování a záchrany*je ve stanech těch, kdo jednají správně. Jehovova pravice ukazuje svou moc.+ 16  Jehovova pravice je vztyčená,Jehovova pravice ukazuje svou moc.+ 17  Ne, nezemřu, budu žít,abych oznamoval skutky Jah.+ 18  Jah mě přísně ukáznil,+ale nevydal mě smrti.+ 19  Otevřete mi brány spravedlnosti.*+ Vejdu do nich a budu chválit Jah. 20  Toto je Jehovova brána. Projdou jí ti, kdo jednají správně.+ 21  Budu tě chválit, protože jsi mi odpověděl+a stal ses mou záchranou. 22  Kámen, který stavitelé zavrhli,se stal hlavním úhelným kamenem.*+ 23  Pochází to od Jehovy+a je to podivuhodné v našich očích.+ 24  Toto je den, který udělal Jehova,budeme mít radost a radovat se v něm. 25  Prosíme, Jehovo, zachraň nás! Jehovo, dej nám prosím vítězství! 26  Požehnaný je ten, kdo přichází v Jehovově jménu.+ Žehnáme vám z Jehovova domu. 27  Jehova je Bůha dává nám světlo.+ Připojte se k svátečnímu průvodu s větvemi v rukou+ –až k rohům* oltáře.+ 28  Ty jsi můj Bůh, budu tě chválit,můj Bůh, budu tě oslavovat.+ 29  Vzdávejte díky Jehovovi,+ protože je dobrýa jeho věrná láska trvá navěky.+

Poznámky

Dosl. „dům“.
„Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo „na prostorné místo“.
Nebo možná „mezi těmi, kdo mi pomáhají“.
Nebo možná „tvrdě jsi na mě dorážel“.
Nebo „vítězství“.
Dosl. „hlavou rohu“.
Tj. výčnělkům v podobě zvířecího rohu.