Žalmy 147:1–20

  • Chvála Božích láskyplných a mocných skutků

    • „Uzdravuje ty, kdo mají ztrápené srdce“ (3)

    • Všechny hvězdy nazývá jménem (4)

    • „Pokrývá zem sněhem jako vlnou“ (16)

147  Chvalte Jah!* Je dobré chválit zpěvem* našeho Boha. Chválit ho je příjemné a vhodné!+   Jehova staví Jeruzalém,+shromažďuje rozehnané z Izraele.+   Uzdravuje ty, kdo mají ztrápené srdce,ovazuje jim rány.   Zná počet hvězd,všechny je nazývá jménem.+   Náš Pán je velký a nesmírně mocný,+jeho porozumění je bezmezné.+   Mírné lidi Jehova pozvedá,+ale špatné shazuje k zemi.   Zpívejte Jehovovi děkovné písně,za doprovodu harfy chvalte našeho Boha zpěvem,   toho, kdo pokrývá nebesa oblaky,toho, kdo dává zemi déšť,+toho, kdo nechává na horách rašit trávu.+   Zvířatům dává potravu,+i mladým krkavcům, kteří o ni prosí.+ 10  Síla koně na něj neudělá dojem+a silné nohy muže ho neohromí.+ 11  Jehova má radost z těch, kdo se ho bojí,+z těch, kdo čekají na jeho věrnou lásku.+ 12  Oslavuj Jehovu, Jeruzaléme. Chval svého Boha, Sione. 13  Zesiluje závory tvých bran,žehná tvým synům v tvém středu. 14  Přináší na tvé území pokoj,+sytí tě nejlepší pšenicí.*+ 15  Posílá svůj příkaz na zem,jeho slovo běží rychle. 16  Pokrývá zem sněhem jako vlnou,+jinovatku rozptyluje jako popel.+ 17  Shazuje kroupy* jako kousky chleba.+ Kdo může snést jeho chlad?+ 18  Vysílá své slovo, a ony tají. Zafouká svým větrem,+ a vody tečou. 19  Oznamuje své slovo Jákobovi,své zákony a soudcovská rozhodnutí Izraeli.+ 20  To neudělal pro žádný jiný národ,+ty o jeho soudcovských rozhodnutích nic nevědí. Chvalte Jah!*+

Poznámky

Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo „hrát“.
Dosl. „tukem pšenice“.
Nebo „led“.
Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.