Žalmy 83:1–18

  • Modlitba při ohrožení nepřáteli

    • „Bože, nemlč“ (1)

    • „Rozptyl je jako suché bodláky“ (13)

    • Boží jméno je Jehova (18)

Píseň. Asafův žalm.+ 83  Bože, nemlč,+Bože, nezůstávej zticha* a nečinný!   Vždyť tvoji nepřátelé se bouří,+ti, kdo tě nenávidí, se chovají povýšeně.*   Proti tvému lidu spřádají zákeřné plány,spikli se proti těm, kdo jsou ti drazí.*   Řekli: „Pojďme a vyhlaďme ten národ,+ať si na jméno Izraele už nikdo nevzpomene.“   Vymýšlejí společný postup,*uzavřeli proti tobě spojeneckou smlouvu+   Edomité a Išmaelité,* Moabci+ a Hagrejci,+   Gebal, Ammon+ a Amalek,Filištíni+ a obyvatelé Tyru.+   Přidala se k nim i Asýrie,+podporují* Lotovy syny.+ (Sela)   Udělej jim to co Midianitům,+to co Siserovi a Jabinovi u potoka* Kišon.+ 10  Byli vyhlazeni v En-doru,+stali se hnojem pro půdu. 11  Udělej jejich urozeným to co Orebovi a Zeebovi,+jejich knížatům* to co Zebachovi a Calmunnovi,+ 12  vždyť řekli: „Zmocníme se země, ve které bydlí Bůh.“ 13  Můj Bože, rozptyl je jako suché bodláky,+jako slámu unášenou větrem. 14  Jako když oheň vypaluje les,jako když plamen sežehuje hory,+ 15  tak je pronásleduj svou bouří+a děs je svou vichřicí.+ 16  Zahal* jejich obličej hanbou,aby pátrali po tvém jménu, Jehovo. 17  Ať jsou zahanbeni a věčně žijí ve strachu,ať jsou potupeni a zahynou. 18  Ať lidé poznají, že ty, který máš jméno Jehova,+ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.+

Poznámky

Nebo „němý“.
Nebo „zvedají hlavu“.
Dosl. „tvým skrytým“.
Dosl. „radí se společně srdcem“.
Dosl. „stany Edoma a Išmaelitů“.
Dosl. „stali se paží pro“.
Nebo „říčního údolí, vádí“.
Nebo „vůdcům“.
Dosl. „naplň“.