Žalmy 138:1–8

  • I když je Bůh vysoko, stará se

    • Odpověděl jsi na mou modlitbu (3)

    • Zachraňuješ mě v nebezpečí (7)

Od Davida. 138  Celým srdcem tě budu chválit.+ Před jinými bohytě budu chválit zpěvem.*   Budu se klanět směrem k tvému svatému chrámu*+a budu chválit tvé jméno+kvůli tvé věrné lásce a věrnosti. Vždyť jsi své slovo a své jméno vyvýšil nad všechno ostatní.*   V den, kdy jsem k tobě volal, jsi mi odpověděl,+dal jsi mi odvahu a sílu.+   Budou tě chválit všichni králové země, Jehovo,+protože uslyší sliby, které jsi vyslovil.   Budou zpívat o Jehovových cestách,vždyť Jehovova sláva je velká.+   I když je Jehova vysoko, všímá si pokorných,+ale povýšené zná jenom zdálky.+   I kdybych se ocitl v nebezpečí, zachováš mě naživu.+ Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel,tvá pravice mě zachrání.   Jehova dokončí všechno, co je v můj prospěch. Jehovo, tvá věrná láska trvá navěky.+ Neopouštěj díla svých rukou.+

Poznámky

Nebo možná: „Jiným bohům navzdory ti budu hrát.“
Nebo „svatyni“.
Nebo možná: „Vždyť jsi své slovo vyvýšil nad celé své jméno.“