Žalmy 14:1–7

  • Popis bláznů

    • „Žádný Jehova není“ (1)

    • „Ani jeden nekoná dobro“ (3)

Pro dirigenta. Od Davida. 14  Blázni si v srdci říkají: „Žádný Jehova není.“+ Jednají zkaženě a jejich skutky jsou odporné. Ani jeden nekoná dobro.+   Ale Jehova shlíží z nebe na lidské syny,aby viděl, jestli má někdo pochopení, jestli někdo hledá Jehovu.+   Všichni sešli z cesty,+všichni jsou stejně zkažení. Ani jeden nekoná dobro,ani jediný.   Copak nikdo z těch, kdo páchají zlo, nechápe? Pohlcují můj lid, jako by jedli chléb. Nevzývají Jehovu.   Ale budou se třást hrůzou,+protože Jehova je s generací těch, kdo jednají správně.   Chudákovi se snažíte mařit plány,ale Jehova je jeho útočiště.+   Kéž záchrana Izraele přijde ze Sionu!+ Až Jehova přivede zpátky svůj zajatý lid,ať má Jákob radost, ať se Izrael raduje!

Poznámky