Žalmy 55:1–23

  • Modlitba po přítelově zradě

    • Blízký přítel se vysmívá (12–14)

    • „Uvrhni své starosti na Jehovu“ (22)

Pro dirigenta: s doprovodem lyr. Maskil.* Od Davida. 55  Bože, vyslechni mou modlitbu,+nepřehlížej mou prosbu o přízeň.*+   Věnuj mi pozornost a odpověz mi.+ Zachvátil mě neklid+a jsem plný úzkosti   kvůli výhrůžkám nepřátela nátlaku ničemů. Kupí na mě neštěstí,zuřivě mě nenávidí.+   Srdce se mi svírá bolestí+a padá na mě strach ze smrti.+   Zachvátila mě hrůza a chvění,celý se třesu.   Říkám si: „Kdybych tak měl křídla jako holubice! Odletěl bych a přebýval v bezpečí.   Uprchl bych daleko,+usadil bych se v pustině.+ (Sela)   Spěchal bych do úkrytuskrýt se před zuřícím větrem, před bouří.“   Vnes mezi ně zmatek, Jehovo, a překaz jim plány,*+viděl jsem totiž ve městě násilí a spory. 10  Ve dne v noci ho obcházejí po hradbách,je v něm zloba a těžkosti.+ 11  Uvnitř je zkáza,z jeho náměstí se nevzdaluje útlak a podvod.+ 12  Vždyť se mi nevysmívá protivník,+s tím bych se vyrovnal. Nepovstal proti mně nepřítel,před ním bych se dokázal skrýt. 13  Ale jsi to ty, člověk jako já,*+můj přítel, kterého dobře znám.+ 14  Těšili jsme se z blízkého přátelství,se zástupem jsme chodívali do Božího domu. 15  Ať je dostihne zničení!+ Ať zaživa sestoupí do hrobu.* Vždyť mezi nimi bydlí zlo, je i v jejich nitru. 16  Já ale budu volat k Bohua Jehova mě zachrání.+ 17  Večer, ráno i v poledne se trápím a naříkám*+a on můj hlas slyší.+ 18  Zachrání* mě a dopřeje mi klid od těch, kdo proti mně bojují –je jich proti mně tolik!+ 19  Bůh uslyší a zakročí proti nim,+ten, který sedí na trůnu odedávna.+ (Sela) Ti, kdo se nebojí Boha,+se nebudou chtít změnit. 20  Zaútočil* na ty, kdo s ním žili v míru,+porušil svou smlouvu.+ 21  Jeho slova jsou jemnější než máslo,+ale v srdci má boj. Jeho slova jsou hladší než olej,ale jsou to tasené meče.+ 22  Uvrhni své starosti* na Jehovu+a on tě podpoří.+ Nikdy nedovolí, aby ten, kdo jedná správně,* padl.*+ 23  Ničemy ale srazíš do nejhlubší jámy, Bože.+ Vrazi* a podvodníci se nedožijí ani poloviny svých dnů.+ Já budu důvěřovat tobě.

Poznámky

Nebo „neschovávej se, když prosím o pomoc“.
Dosl. „rozděl jejich jazyk“.
Nebo „člověk, který je mi roven“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „a jsem rozbouřený“.
Dosl. „vyplatí“.
Vztahuje se na bývalého přítele zmíněného ve 13. a 14. verši.
Nebo „břemeno“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „potácel se“.
Nebo „ti, kdo prolévají krev“.