Žalmy 60:1–12

  • Bůh si podrobuje nepřátele

    • Záchrana od lidí je marná (11)

    • „Od Boha získáme sílu“ (12)

Pro dirigenta: na „Lilii připomínky“. Miktam.* Od Davida. K vyučování. Když bojoval s Aram-naharajimem a Aram-cobou a Joab se vrátil a srazil v Solném údolí 12 000 Edomitů.+ 60  Bože, zavrhl jsi nás, prorazil jsi naše obranné linie.+ Byl jsi na nás rozzlobený. Ale teď nás přijmi zpět!   Otřásl jsi zemí, rozpoltil jsi ji. Oprav její průlomy, vždyť padá.   Způsobil jsi svému lidu těžkosti. Dal jsi nám pít víno, po kterém se motáme.+   Dej* signál těm, kdo se tě bojí,aby prchali a uhýbali před lukem. (Sela)   Zachraň nás svou pravicí a odpověz nám,aby byli tvoji milovaní osvobozeni.+   Bůh promluvil ve své svatosti:* „Budu jásat, Šekem rozdělím jako dědictví+a rozměřím Sukkotské údolí.*+   Gilead mi patří, stejně jako Manasse,+a Efrajim je přilba* pro mou hlavu. Juda je má velitelská hůl.+   Moab je má nádoba na mytí.+ Na Edom hodím svůj sandál.+ Nad Filisteou budu vítězoslavně křičet.“+   Kdo mě přivede k obleženému* městu? Kdo mě dovede až do Edomu?+ 10  Kdo jiný než ty, Bože, který jsi nás zavrhl,náš Bože, který už netáhneš s našimi vojsky?+ 11  Pomoz nám v tísni,vždyť záchrana od lidí je marná.+ 12  Od Boha získáme sílu+a on pošlape naše nepřátele.+

Poznámky

Nebo možná „dal jsi“.
Nebo možná „ve svém svatém místě“.
Nebo „nížinu“.
Dosl. „pevnost“.
Nebo možná „opevněnému“.