Žalmy 77:1–20

  • Modlitba v době tísně

    • Rozjímání o tom, co Bůh udělal (11, 12)

    • „Který bůh je tak velký jako ty?“ (13)

Pro dirigenta: Jedutun.* Od Asafa.+ Žalm. 77  Budu volat k Bohu,budu volat k Bohu a on mě uslyší.+   V den tísně pátrám po Jehovovi.+ V noci k němu bez přestání vztahuji ruce.* Nic mě nedokáže utěšit.   Vzpomínám na Boha a vzdychám,+trápím se a ztrácím síly.*+ (Sela)   Víčka mých očí držíš otevřená,jsem rozrušený a nemůžu mluvit.   V myšlenkách se vracím do dávných dnů,+do let vzdálené minulosti.   V noci vzpomínám na svou píseň,*+hluboce* přemýšlím+a usilovně hledám* odpovědi.   Odvrhne nás Jehova navždy?+ Copak nám už nikdy neprojeví přízeň?+   Pominula navždy jeho věrná láska? Copak už žádná generace nezažije splnění jeho slibů?   Zapomněl Bůh projevovat přízeň?+ Udusil v něm hněv veškerý soucit? (Sela) 10  Copak si musím pořád říkat „Trápí mě,*+jak se vůči nám Nejvyšší změnil“?* 11  Budu vzpomínat na skutky Jah,na tvé obdivuhodné činy z dávných dob. 12  Budu rozjímat o všem, co jsi udělal,a přemýšlet o tvém jednání.+ 13  Bože, tvé cesty jsou svaté. Který bůh je tak velký jako ty, Bože?+ 14  Ty jsi pravý Bůh, který dělá obdivuhodné věci.+ Ukázal jsi národům svou sílu.+ 15  Svou mocí* jsi osvobodil* svůj lid,+syny Jákoba a Josefa. (Sela) 16  Vody tě viděly, Bože,vody tě viděly a rozbouřily se.+ Hluboké vody se rozvířily. 17  Oblaka vylévala vodu,mračné nebe hřměloa tvé blesky létaly sem a tam jako šípy.+ 18  Tvé hromobití+ rachotilo jako kola vozu,blesky osvětlovaly zemi*+a ta se třásla a chvěla.+ 19  Tvá cesta vedla mořem,+tvá stezka mnoha vodami,ale tvé stopy nešlo vysledovat. 20  Svůj lid jsi vedl jako stádo ovcí+rukou Mojžíše a Árona.+

Poznámky

Dosl. „je má ruka vztažená a netrne“.
Dosl. „můj duch slábne“.
Nebo „jak jsem hrával na strunách“.
Dosl. „v srdci“.
Dosl. „můj duch hledá“.
Dosl. „pravice Nejvyššího změnila“.
Nebo „probodává mě“.
Dosl. „paží“.
Dosl. „vyplatil“.
Nebo „obydlenou, úrodnou zemi“.