Žalmy 34:1–22

  • Jehova osvobozuje své služebníky

    • „Společně vyvyšujme jeho jméno“ (3)

    • Jehovův anděl chrání (7)

    • „Ochutnejte a uvidíte, že Jehova je dobrý“ (8)

    • Ani jedna kost mu nebyla zlomena (20)

Od Davida, když před Abimelekem předstíral, že ztratil zdravý rozum,+ ten ho vyhnal a David odešel. א [alef] 34  Budu vždycky chválit Jehovu,mé rty ho budou stále chválit. ב [bet]   Budu se chlubit v Jehovovi.+ Mírní to uslyší a budou se radovat. ג [gimel]   Oslavujte se mnou Jehovu,+společně vyvyšujme jeho jméno. ד [dalet]   Ptal jsem se Jehovy, a on mi odpověděl.+ Osvobodil mě od všeho, čeho jsem se bál.+ ה [he]   Ti, kdo k němu vzhlíží, se rozzářili,nikdy si nebudou hanbou zakrývat tvář. ז [zajin]   Tento ztrápený volal, a Jehova slyšel. Zachránil ho ze všech jeho tísní.+ ח [chet]   Jehovův anděl táboří kolem těch, kdo se ho* bojí,+a zachraňuje je.+ ט [tet]   Ochutnejte a uvidíte, že Jehova je dobrý.+ Šťastný je ten, kdo u něj hledá útočiště. י [jod]   Bojte se Jehovy, všichni jeho svatí,vždyť těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.+ כ [kaf] 10  I silní mladí lvi* někdy hladoví,ale těm, kdo hledají Jehovu, nebude chybět nic dobrého.+ ל [lamed] 11  Pojďte, moji synové, naslouchejte mi,budu vás učit bázni před Jehovou.+ מ [mem] 12  Máš radost ze životaa rád bys prožil mnoho dobrých dnů?+ נ [nun] 13  Pak dávej pozor na svůj jazyk, aby neříkal nic špatného,+a na své rty, aby nemluvily podvod.+ ס [samech] 14  Odvrať se od špatného a dělej, co je dobré,+hledej pokoj a usiluj o něj.+ ע [ajin] 15  Jehovovy oči se dívají na ty, kdo jednají správně,*+a jeho uši slyší jejich volání o pomoc.+ פ [pe] 16  Jehovova tvář je ale proti těm, kdo dělají špatné věci,a vzpomínky na ně vymaže ze země.+ צ [cade] 17  Ti, kdo jednají správně, křičeli, a Jehova slyšel,+osvobodil je ze všech jejich tísní.+ ק [kof] 18  Jehova je blízko těm, kdo mají ztrápené srdce,+a ty, kdo jsou zdrcení,* zachraňuje.+ ר [reš] 19  Ten, kdo jedná správně, má mnoho těžkostí,*+ale Jehova ho ze všech osvobozuje.+ ש [šin] 20  Střeží všechny jeho kosti,ani jedna z nich nebyla zlomena.+ ת [tav] 21  Ničemy usmrtí neštěstí,ti, kdo nenávidí bezúhonné,* budou odsouzeni. 22  Život svých sluhů Jehova vyplácí,nikdo, kdo u něj hledá útočiště, nebude odsouzen.+

Poznámky

Tj. Jehovy.
Nebo „mladí lvi s hřívou“.
Nebo „na spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „skleslí na duchu“.
Nebo „neštěstí“.
Nebo „spravedlivé“.