Žalmy 38:1–22

  • Modlitba kajícného hříšníka, který trpí

    • „Jsem sklíčený a úplně na dně“ (6)

    • Jehova slyší ty, kdo na něj čekají (15)

    • „Trápil jsem se kvůli svému hříchu“ (18)

Davidův žalm, jako připomínka.* 38  Jehovo, nekárej mě ve svém hněvu,nenapravuj mě ve svém vzteku.+   Vždyť tvé šípy se do mě hluboko zabodlya těžce na mě dolehla tvá ruka.+   Kvůli tvému rozhořčení je celé moje tělo nemocné.* Kvůli svému hříchu nemám v kostech pokoj.+   Má provinění mi přerostla přes hlavu,+jsou jako těžké břemeno, které nemůžu unést.   Mé rány páchnou a hnisajípro mou hloupost.   Jsem sklíčený a úplně na dně,celý den chodím smutný.   Uvnitř jsem v jednom ohni,*mám nemocné celé tělo.+   Strnul jsem a jsem úplně zdrcený,řvu* z bolesti svého srdce.   Jehovo, ty znáš všechny moje touhy,ani moje vzdychání není před tebou skryté. 10  Srdce mi buší, opustila mě sílaa světlo mých očí vyhaslo.+ 11  Přátelé a druhové se mi kvůli mým ranám vyhýbajía moji blízcí si drží odstup. 12  Ti, kdo mi usilují o život, kladou pasti,ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o tom, že mě zničí,+celý den vymýšlejí lsti. 13  Ale já neposlouchám, jsem jako hluchý,+ani neotvírám ústa, jako bych byl němý.+ 14  Jsem jako muž, který neslyšía který nemá co říct na svou obranu. 15  Čekal jsem totiž na tebe, Jehovo,+a ty jsi mi odpověděl, Jehovo, můj Bože.+ 16  Řekl jsem: „Ať se neradují z mého neštěstí,ať se nade mě nepovyšují, když mi uklouzne noha.“ 17  Vždyť jsem málem padla pořád jsem cítil bolest.+ 18  Vyznal jsem své provinění,+trápil jsem se kvůli svému hříchu.+ 19  Ale moji nepřátelé jsou plní života* a silní,*těch, kdo mě bezdůvodně nenávidí, je stále víc. 20  Opláceli mi dobré špatným,odporovali mi za to, že jsem usiloval o dobro. 21  Neopouštěj mě, Jehovo. Bože, nebuď ode mě daleko!+ 22  Pospěš mi přece na pomoc,Jehovo, má záchrano.+

Poznámky

Nebo „k připomínání“.
Dosl. „není na mém těle zdravé místo“.
Dosl. „má bedra jsou plná žáru“.
Nebo „hlasitě sténám“.
Dosl. „živí“.
Nebo možná „ale těch, kdo jsou bezdůvodně mými nepřáteli, je mnoho“.