Žalmy 76:1–12

  • Bůh vítězí nad nepřáteli Sionu

    • Bůh zachraňuje mírné (9)

    • Pyšní vůdci pokořeni (12)

Pro dirigenta: s doprovodem lyr. Asafův žalm.+ Píseň. 76  V Judsku je Bůh známý,+v Izraeli je jeho jméno velké.+   Jeho příbytek je v Salemu,+jeho obydlí je na Sionu.+   Tam zlámal ohnivé šípy,štíty a meče a válečné zbraně.+ (Sela)   Záříš jasným světlem,*jsi vznešenější než hory plné kořisti.   Stateční muži byli oloupeni,+usnuli spánkem smrti,všichni válečníci byli bezmocní.+   Když jsi je pokáral, Jákobův Bože,vozataj i kůň tvrdě usnuli.+   Vzbuzuješ bázeň.+ Kdo snese tvůj prudký hněv?+   Z nebe jsi vynesl rozsudek.+ Země strachem ztichla,+   když Bůh povstal, aby vykonal rozsudek,aby zachránil všechny mírné na zemi.+ (Sela) 10  Vždyť vztek člověka poslouží k tvé chvále,+zbytkem jejich vzteku se ozdobíš. 11  Jehovovi, svému Bohu, dávejte slavnostní sliby a plňte je,+ať všichni z okolí přinesou s bázní svůj dar.+ 12  Pokoří pyšné vůdce,*v králích země vzbuzuje hrůzu.

Poznámky

Nebo „jsi zahalen světlem“.
Dosl. „odřízne ducha vůdců“.