Žalmy 120:1–7

  • Cizinec touží po pokoji

    • Zachraň mě před zrádným jazykem (2)

    • „Chci pokoj“ (7)

Píseň výstupů.* 120  V tísni jsem volal k Jehovovi,+a on mi odpověděl.+   Jehovo, zachraň mě před prolhanými rty, před zrádným jazykem.   Co ti Bůh udělá a jak tě potrestá,* zrádný jazyku?+   Ostrými šípy+ válečníka a hořícími uhly+ z janovce.   Běda mi, vždyť žiji jako cizinec v Mešeku!+ Bydlím mezi kedarskými+ stany.   Už moc dlouho bydlím s těmi, kdo nenávidí pokoj.+   Chci pokoj, ale ať řeknu cokoli, oni chtějí bojovat.

Poznámky

Dosl. „a co ti přidá“.