Žalmy 85:1–13

  • Prosba o přijetí zpět

    • Bůh bude k věrným mluvit o pokoji (8)

    • „Láska a věrnost se setkají“ (10)

Pro dirigenta. Od Korachových synů.+ Žalm. 85  Jehovo, projevil jsi své zemi přízeň,+přivedl jsi zpět zajaté potomky Jákoba.+   Prominul jsi provinění svého lidu,odpustil jsi jim* všechny jejich hříchy.+ (Sela)   Zadržel jsi všechen svůj vztek,upustil jsi od svého prudkého hněvu.+   Přijmi* nás zpět, Bože naší záchrany,a nebuď už na nás rozhořčený.+   Budeš se na nás zlobit věčně?+ Budeš svůj vztek přenášet z generace na generaci?   Nedodáš nám znovu sílu,aby se z tebe mohl tvůj lid radovat?+   Projev nám svou věrnou lásku, Jehovo,+a zachraň nás.   Budu poslouchat, co říká pravý Bůh Jehova,vždyť bude ke svému lidu, ke svým věrným, mluvit o pokoji.+ Jen ať se znovu nestanou příliš sebejistými.+   Je připravený zachránit ty, kdo se ho bojí,+aby v naší zemi mohla přebývat jeho sláva. 10  Láska* a věrnost se setkají,spravedlnost a pokoj se políbí.+ 11  Věrnost vyraší ze zeměa spravedlnost shlédne z nebes.+ 12  Ano, Jehova dá to, co je dobré,*+a naše země vydá svou úrodu.+ 13  Spravedlnost půjde před ním+a připraví cestu jeho krokům.

Poznámky

Dosl. „přikryl jsi“.
Nebo „shromáždi“.
Nebo „věrná láska“.
Nebo „blahobyt“.