Žalmy 92:1–15

  • Jehova je navždy vyvýšený

    • Jeho veliká díla a hluboké myšlenky (5)

    • „Ti, kdo jednají správně, budou vzkvétat jako palma“ (12)

    • Starým lidem se bude dobře dařit (14)

Žalm. Píseň pro sabatní den. 92  Je dobré ti vzdávat díky, Jehovo,+a chválit zpěvem* tvé jméno, Nejvyšší,   ráno vyprávět o tvé věrné lásce+a za nocí o tvé věrnosti,   za doprovodu lyry* a loutny,za příjemného zvuku harfy.+   Vždyť tvé skutky mě naplňují radostí, Jehovo,jásám nad díly tvých rukou.   Jak veliká jsou tvá díla, Jehovo!+ Jak hluboké jsou tvé myšlenky!+   Nerozumný člověk je nemůže pochopit. Hlupák neporozumí tomu,+   že když ničemové raší jako plevel*a zločinci vzkvétají,je to proto, aby byli navždy vyhlazeni.+   Ale ty, Jehovo, jsi navždy vyvýšený.   Vítězoslavně se podívej na své nepřátele, Jehovo,podívej se, jak zahynou. Všichni, kdo páchají zlo, budou rozehnáni.+ 10  Ale mně dáš sílu,* jakou má divoký býk,zvlhčím si kůži čerstvým olejem.+ 11  Mé oči uvidí porážku nepřátel,+mé uši uslyší o pádu zlých lidí, kteří na mě útočí. 12  Ale ti, kdo jednají správně, budou vzkvétat jako palmaa zmohutní jako cedr v Libanonu.+ 13  Jsou zasazeni v Jehovově domě,na nádvořích našeho Boha vzkvétají.+ 14  I ve stáří* se jim bude dobře dařit,+zůstanou plní života* a svěží+ 15  a budou oznamovat, že Jehova je čestný. On je má Skála,+ není v něm nespravedlnost.

Poznámky

Nebo „hrát“.
Nebo „desetistrunného nástroje“.
Nebo „tráva“.
Dosl. „můj roh vyvýšíš“.
Nebo „v šedinách“.
Dosl. „tuční“.