Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Mga Salmo

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Duha nga dalan nga gintanding

   • Kalipay ha pagbasa han balaud han Dios (2)

   • Magtadong pariho hin mabungahon nga kahoy (3)

   • Magraot pariho han upa nga iginpapalid (4)

 • 2

  • Hi Jehova ngan an iya dinihogan

   • Mga nasud gintataw-an ni Jehova (4)

   • Jehova nagpalingkod han iya hadi (6)

   • Pasidunggi an anak (12)

 • 3

  • Pagsarig ha Dios bisan pa han peligro

   • ‘Kay ano nga damu hinduro an kaaway?’ (1)

   • “An katalwasan kan Jehova” (8)

 • 4

  • Usa nga pag-ampo hin pagsarig ha Dios

   • ‘Kon nasisina, ayaw pakasala’ (4)

   • “Makaturog ako nga murayaw” (8)

 • 5

  • Jehova, arayopan han magtadong

   • Dios nangangalas ha karaotan (4, 5)

   • ‘Tugwayi ako ha pagkamatadong’ (8)

 • 6

  • Hangyo para hin kalooy

   • Patay diri nagdadayaw ha Dios (5)

   • Dios namamati ha pakimalooy (9)

 • 7

  • Hi Jehova matadong nga Hukom

   • “Hukmi ako, O Jehova” (8)

 • 8

  • Himaya han Dios ngan dignidad han tawo

   • “Harangdon gud an imo ngaran” (1, 9)

   • ‘Mortal nga tawo, ano an importansya?’ (4)

   • Tawo ginkoronahan hin dungog (5)

 • 9

  • Pagpasamwak han urusahon nga mga buhat han Dios

   • Hi Jehova, talwas nga arayopan (9)

   • An pagkilala ha ngaran han Dios amo an pagsarig ha iya (10)

 • 10

  • Jehova, parabulig ha waray mahihimo

   • Magraot naghahambog: “Waray Dios” (4)

   • An mga waray mahihimo nadangop kan Jehova (14)

   • “Hi Jehova Hadi ha kadayonan” (16)

 • 11

  • Pag-ayop kan Jehova

   • “Hi Jehova aadto ha iya baraan nga templo” (4)

   • An Dios nangangalas ha nahigugma han kamadarahog (5)

 • 12

  • Hi Jehova mabuhát basi gumios

   • An mga pulong han Dios putli (6)

 • 13

  • Naghihingyap ha pagtalwas ni Jehova

   • “O Jehova, tubtob san-o?” (1, 2)

   • Hi Jehova hura nga nagbabalos (6)

 • 14

  • Iginhulagway an tawo nga lurong

   • “Waray Jehova” (1)

   • ‘Waray nagbubuhat hin maopay’ (3)

 • 15

  • Hin-o an puydi magin bisita ha tolda ni Jehova?

   • Nagyayakan hiya han kamatuoran ha iya kasingkasing (2)

   • Diri hiya nagpapakaraot (3)

   • Iya gintutuman an saad bisan kon naghahatag ito hin kasakit (4)

 • 16

  • Jehova, gintitikangan han pagkamaopay

   • “Hi Jehova an akon bahín” (5)

   • ‘Ha gab-i gintatadong ako han akon mga panhunahuna’ (7)

   • ‘Hi Jehova aadi ha akon too nga kamot’ (8)

   • “Diri mo ako babayaan ha Lubnganan” (10)

 • 17

  • Pag-ampo para hin panalipod

   • “Imo gin-usisa an akon kasingkasing” (3)

   • “Ha lambong han imo mga pako” (8)

 • 18

  • Gindadayaw an Dios tungod han katalwasan

   • “Hi Jehova an akon daku nga bato” (2)

   • Jehova, maunungon ha maunungon (25)

   • An dalan han Dios perpekto (30)

   • ‘Imo pagkamapainubsanon nakakahimo ha akon nga bantogan’ (35)

 • 19

  • An linarang ngan balaud han Dios nagpapamatuod

   • “Langit nagpapahayag han himaya han Dios” (1)

   • Perpekto nga balaud han Dios nagpapahiuli han kusog (7)

   • “Mga sala nga diri ako maaram” (12)

 • 20

  • Katalwasan para ha dinihogan nga hadi

   • Iba nasarig ha karuwahe ngan kabayo, “pero kami natawag ha ngaran ni Jehova” (7)

 • 21

  • Bendisyon ha hadi nga nasarig kan Jehova

   • Hadi gintagan hilawig nga kinabuhi (4)

   • Mga kaaway han Dios mapipirde (8-12)

 • 22

  • Tikang ha kasubo ngadto ha pagdayaw

   • “Dios ko, kay ano nga ginpabay-an mo ako?” (1)

   • “Ginripahan nira an akon bado” (18)

   • Dios gindadayaw ha kongregasyon (22, 25)

   • Bug-os-tuna magsisingba ha Dios (27)

 • 23

  • “Hi Jehova an akon Paraataman”

   • “Diri ako makukulangan” (1)

   • ‘Gintatagan ako hin karepresko’ (3)

   • “An akon kopa uraura kapuno” (5)

 • 24

  • Mahimayaon nga Hadi nasulod ha ganghaan

   • “Kan Jehova an tuna” (1)

 • 25

  • Pag-ampo hin giya ngan kapasayloan

   • “Tutdui ako han imo mga aragian” (4)

   • “Duok nga pakigsangkay kan Jehova” (14)

   • “Pasayloa an ngatanan ko nga sala” (18)

 • 26

  • Paglakat nga may integridad

   • “Usisaha ako, O Jehova” (2)

   • Paglikay ha magraot nga mga kaupod (4, 5)

   • ‘Maglalakat ako ha palibot han halaran han Dios’ (6)

 • 27

  • Jehova, balwarte han akon kinabuhi

   • Apresasyon ha templo han Dios (4)

   • Hi Jehova nag-aataman bisan kon an mga kag-anak diri (10)

   • “Laom kan Jehova” (14)

 • 28

  • Pag-ampo han salmista ginpamatian

   • ‘Hi Jehova an akon kusog ngan taming’ (7)

 • 29

  • An gamhanan nga tingog ni Jehova

   • Pagsingba sul-ot an baraan nga mga bado (2)

   • “An mahimayaon nga Dios nagpapadalugdog” (3)

   • Ginpapakusog ni Jehova an iya katawohan (11)

 • 30

  • Kabido ginsaliwnan hin pagrayhak

   • Bug-os-kinabuhi nga mapapahimulosan an pag-uyon han Dios (5)

 • 31

  • Pag-ayop kan Jehova

   • “Ha imo kamot igintatapod ko an akon espiritu” (5)

   • “Jehova, an Dios han kamatuoran” (5)

   • Hura an pagkamaopay han Dios (19)

 • 32

  • Malipayon an mga ginpasaylo

   • “Akon iginsumat ha imo an akon sala” (5)

   • Tatagan ka han Dios hin hilarom nga pagsabot (8)

 • 33

  • Pagdayaw ha Maglalarang

   • “Pagkanta ha iya hin bag-o nga kanta” (3)

   • Paglarang pinaagi han pulong ngan espiritu ni Jehova (6)

   • Malipayon an nasud ni Jehova (12)

   • An nagkikita nga mata ni Jehova (18)

 • 34

  • Gintatalwas ni Jehova an iya mga surugoon

   • “Dayawon naton an iya ngaran” (3)

   • Anghel ni Jehova nagpapanalipod (7)

   • “Tilawi ngan kitaa nga hi Jehova maopay” (8)

   • ‘Bisan usa han iya mga tul-an waray nabari’ (20)

 • 35

  • Pag-ampo hin katalwasan ha kaaway

   • Mga kaaway nga paiiwason (5)

   • Gindadayaw an Dios ha butnga han damu nga katawohan (18)

   • Ginkangalasan nga waray hinungdan (19)

 • 36

  • Maunungon nga gugma han Dios presyoso

   • An maraot diri nahadlok ha Dios (1)

   • Dios, gintitikangan han kinabuhi (9)

   • “Pinaagi han imo kalamrag nakikita namon an kalamrag” (9)

 • 37

  • Adton nasarig kan Jehova mag-uuswag

   • Ayaw kaaringit ha mga magraot (1)

   • “Magmalipayon ka hinduro tungod kan Jehova” (4)

   • “Isarig kan Jehova an imo pagkinabuhi” (5)

   • “Maaghop magtatag-iya han tuna” (11)

   • Magtadong diri magkukulang hin tinapay (25)

   • Magtadong maukoy ha tuna ha waray kataposan (29)

 • 38

  • Pag-ampo han usa nga mabinasulon

   • “Nasasakit ako ngan nasusubo” (6)

   • Hi Jehova namamati ha mga naghuhulat ha iya (15)

   • “Nabaraka ako tungod han akon sala” (18)

 • 39

  • Pagin halipot han kinabuhi

   • An tawo usa la nga gininhawa (5, 11)

   • ‘Ayaw igbalewaray an akon luha’ (12)

 • 40

  • Pagpasalamat ha waray kapariho nga Dios

   • Mga buhat han Dios duro kadamu para isaysay (5)

   • Mga halad diri amo an pinakaimportante ha Dios (6)

   • “An pagbuhat han imo kaburut-on amo an akon kalipay” (8)

 • 41

  • Usa nga pag-ampo han may sakit

   • Bubuligan han Dios an may sakit (3)

   • Gintraydor hin duok nga kaupod (9)

 • 42

  • Gindadayaw an Dios sugad nga Harangdon nga Paratalwas

   • Gin-uuhaw ha Dios sugad hin bugsok nga gin-uuhaw (1, 2)

   • “Kay ano nga masurub-on ako?” (5, 11)

   • “Paghulat ha Dios” (5, 11)

 • 43

  • Nagtatalwas an Dios sugad nga Hukom

   • ‘Ipasanag an imo kalamrag ngan kamatuoran’ (3)

   • “Kay ano nga masurub-on ako?” (5)

   • “Paghulat ha Dios” (5)

 • 44

  • Pag-ampo para hin bulig

   • “Ikaw an nagtalwas ha amon” (7)

   • Pariho hin “karnero nga irihawon” (22)

   • “Buhát sugad nga amon parabulig!” (26)

 • 45

  • An kasal han dinihogan nga hadi

   • Makaruruyag an panyakan (2)

   • “An Dios amo an imo trono ha kadayonan” (6)

   • An hadi nahihidlaw ha kahusay han karaslon nga babaye (11)

   • Mga anak nga lalaki sugad nga mga prinsipe ha bug-os nga tuna (16)

 • 46

  • “An Dios amo an aton arayopan”

   • Urusahon nga mga buhat han Dios (8)

   • Ginpapaundang han Dios an mga girra ha bug-os nga tuna (9)

 • 47

  • Dios nga Hadi ha bug-os nga tuna

   • ‘Hi Jehova urusahon gud’ (2)

   • Pagkanta hin pagdayaw ha Dios (6, 7)

 • 48

  • Zion, syudad han Harangdon nga Hadi

   • Nalilipayan han bug-os nga tuna (2)

   • Usisaha an syudad ngan an mga torre hito (11-13)

 • 49

  • Kalurongan an pagsarig ha karikohan

   • Waray tawo nga makakatubos ha iba (7, 8)

   • An Dios nagtutubos tikang ha Lubnganan (15)

   • Karikohan diri nakakatalwas tikang ha kamatayon (16, 17)

 • 50

  • An Dios naghuhukom han mga maunungon ngan han mga magraot

   • An kasabotan han Dios pinaagi hin halad (5)

   • “An Dios mismo an Hukom” (6)

   • Mga hayop panag-iya han Dios (10, 11)

   • Magraot iginbubuhayhag han Dios (16-21)

 • 51

  • Pag-ampo han usa nga mabinasulon

   • Salaan tikang pa han igburod (5)

   • “Putlia ako tikang ha akon sala” (7)

   • “Tagi ako hin putli nga kasingkasing” (10)

   • Kasingkasing nga rumok nakakapalipay ha Dios (17)

 • 52

  • Pagsarig ha maunungon nga gugma han Dios

   • Mga naghahambog ha karaotan ginpahamangnoan (1-5)

   • Diri diosnon nasarig ha karikohan (7)

 • 53

  • Iginhulagway an mga tawo nga lurong

   • “Waray Jehova” (1)

   • ‘Waray nagbubuhat hin maopay’ (3)

 • 54

  • Pag-ampo para hin bulig ha butnga han kaaway

   • “An Dios an akon parabulig” (4)

 • 55

  • Pag-ampo han gintraydor hin sangkay

   • Gintamay hin duok nga sangkay (12-14)

   • ‘Ipasa kan Jehova an imo pinas-an’ (22)

 • 56

  • Pag-ampo kon gintitimaraot

   • “Ha Dios ako nasarig” (4)

   • “An akon mga luha ha imo anit nga surudlan” (8)

   • “Ano an mahihimo ha akon han tawo la?” (4, 11)

 • 57

  • Hangyo para hin pagkabuotan

   • Arayopan ha mga pako han Dios (1)

   • An mga kaaway nahulog ha ira mismo bitik (6)

 • 58

  • May Dios nga naghuhukom ha tuna

   • Pag-ampo nga sirotan an magraot (6-8)

 • 59

  • Dios, usa nga taming ngan arayopan

   • ‘Ayaw pagpakita hin kalooy ha mga traydor’ (5)

   • “Magkakanta ako mahitungod han imo kusog” (16)

 • 60

  • Ginsasakop han Dios an mga kaaway

   • Katalwasan pinaagi han mga tawo waray kapulsanan (11)

   • “Pinaagi ha Dios magkakaada kami hin gahum” (12)

 • 61

  • An Dios marig-on nga torre kontra ha mga kaaway

   • “Magigin bisita ako ha imo tolda” (4)

 • 62

  • Tinuod nga katalwasan tikang ha Dios

   • “Ha Dios naghuhulat ako hin hilom” (1, 5)

   • ‘Isumat an aada ha iyo kasingkasing ha atubangan han Dios’ (8)

   • Mga tawo usa la nga gininhawa (9)

   • Ayaw pagsarig ha karikohan (10)

 • 63

  • Nahihidlaw ha Dios

   • “An imo maunungon nga gugma mas maopay pa kay han kinabuhi” (3)

   • ‘Kontento ha gimaopayi’ (5)

   • Pagpamalandong ha Dios kon gab-i (6)

   • ‘Nakapot ako hin maopay ha Dios’ (8)

 • 64

  • Panalipod ha patago nga pag-atake

   • “Papanaon hira han Dios” (7)

 • 65

  • Pag-ataman han Dios ha tuna

   • “Parapamati han pag-ampo” (2)

   • “Malipayon hiya nga imo ginpipili” (4)

   • Hura nga pagkamaopay han Dios (11)

 • 66

  • Urusahon gud nga mga buhat han Dios

   • “Kadi ngan kitaa an mga buhat han Dios” (5)

   • “Tutumanon ko an akon mga saad ha imo” (13)

   • Dios namamati ha pag-ampo (18-20)

 • 67

  • Mga sidsid han tuna magkakaada kahadlok ha Dios

   • Dalan han Dios mahibabaroan (2)

   • ‘Pagdayawon unta an Dios han ngatanan nga mga katawohan’ (3, 5)

   • “Dios magbibendisyon ha aton” (6, 7)

 • 68

  • ‘Magsarang unta mga kaaway han Dios’

   • “Usa nga tatay han mga bata nga waray tatay” (5)

   • An Dios naghahatag hin balay ha nag-uusahan (6)

   • Mga babaye nagpapasamwak han maopay nga sumat (11)

   • Mga regalo nga mga lalaki (18)

   • ‘Kada adlaw hi Jehova nagdadara han aton pinas-an’ (19)

 • 69

  • Pag-ampo para hin katalwasan

   • “An kadasig para ha imo balay naglalaga ha sulod ko” (9)

   • “Batona dayon ako” (17)

   • “Gintagan nira ako hin suoy basi inumon” (21)

 • 70

  • Naghangyo hin madagmit nga bulig

   • “Gios dayon para ha akon” (5)

 • 71

  • An pagsarig han mga lagas

   • Nasarig ha Dios tikang han batan-on pa (5)

   • “Kon maluya na ako” (9)

   • ‘Gintutdoan ako han Dios tikang han batan-on pa’ (17)

 • 72

  • An mamurayawon nga pagmando han hadi han Dios

   • “An magtadong mag-uuswag” (7)

   • Mga sakop tikang ha usa nga dagat tubtob ha lain nga dagat (8)

   • Pagtalwas ha kamadarahog (14)

   • Hura nga lugas ha tuna (16)

   • Ngaran han Dios gindadayaw ha kadayonan (19)

 • 73

  • Nahibalik an espirituwal nga panlantaw han usa nga diosnon nga tawo

   • ‘Akon mga tiil hapit mahisimang’ (2)

   • “Nabaraka ako ha bug-os nga adlaw” (14)

   • ‘Tubtob nga sinulod ako ha santuaryo han Dios’ (17)

   • Magraot ha madalunot nga tuna (18)

   • Maopay an pagpahirani ha Dios (28)

 • 74

  • Pag-ampo nga hinumdoman han Dios an iya katawohan

   • Ginhinumdom mga pagtalwas han Dios (12-17)

   • “Hinumdumi an mga pagtamay han kaaway” (18)

 • 75

  • An Dios naghuhukom hin patas

   • Magraot mainom ha kopa ni Jehova (8)

 • 76

  • Kadaogan han Dios ha kaaway han Zion

   • Maaghop gintatalwas han Dios (9)

   • Mapahitas-on nga kaaway pauubson (12)

 • 77

  • Pag-ampo ha panahon han kasakitan

   • Pagpamalandong ha mga buhat han Dios (11, 12)

   • ‘Hin-o an sugad kaharangdon ha imo, O Dios?’ (13)

 • 78

  • Pagmangno han Dios ngan kawaray-pagtoo han Israel

   • Sumati an maabot nga henerasyon (2-8)

   • “Waray hira tumoo ha Dios” (22)

   • “An lugas han langit” (24)

   • “Ira ginbido an Baraan nga Dios han Israel” (41)

   • Tikang ha Ehipto ngadto ha Tuna nga Iginsaad (43-55)

   • ‘Padayon nga gin-ayat an Dios’ (56)

 • 79

  • Pag-ampo han ginsakop an katawohan

   • “Ginpapakaalohan kami” (4)

   • ‘Buligi kami tungod han imo ngaran’ (9)

   • “Pagpanimalos hin pito ka beses ha amon mga amyaw” (12)

 • 80

  • Naghangyo ha Paraataman nga ipahiuli

   • “O Dios, ipahiuli kami” (3)

   • Israel sugad nga tanom nga ubas han Dios (8-15)

 • 81

  • Sagdon nga sumugot

   • Ayaw pagsingba ha iba nga dios (9)

   • ‘Kon mamati la unta kamo’ (13)

 • 82

  • Sugo para hin matadong nga paghukom

   • An Dios naghuhukom ha butnga “han mga dios” (1)

   • “Depensahi an ubos” (3)

   • “Mga dios kamo” (6)

 • 83

  • Pag-ampo han naatubang ha kaaway

   • “O Dios, ayaw paghilom” (1)

   • Mga kaaway pariho hin uga nga banwa nga nagkukurokaliding (13)

   • Jehova an ngaran han Dios (18)

 • 84

  • Naghihingyap ha tabernakulo han Dios

   • Levita nga naghihingyap nga magin pariho hin tamsi (3)

   • “Usa ka adlaw ha imo mga bungsaran” (10)

   • ‘Dios usa nga adlaw ngan taming’ (11)

 • 85

  • Usa nga pag-ampo para ha pagpahiuli

   • Dios magyayakan mahitungod han kamurayawan ha maunungon (8)

   • Maunungon nga gugma ngan pagkamatinumanon magtatapo (10)

 • 86

  • Waray dios nga pariho kan Jehova

   • Hi Jehova andam magpasaylo (5)

   • Tanan nga nasud masingba kan Jehova (9)

   • ‘Tutdui ako han imo dalan’ (11)

   • “Pag-usaha an akon kasingkasing” (11)

 • 87

  • An Zion an syudad han tinuod nga Dios

   • Adton igin-anak ha Zion (4-6)

 • 88

  • Pag-ampo nga ipahirayo ha kamatayon

   • “Akon kinabuhi hirani na ha Lubnganan” (3)

   • ‘Kada aga nag-aampo ako ha imo’ (13)

 • 89

  • Nagkakanta han maunungon nga gugma ni Jehova

   • Kasabotan kan David (3)

   • Tulin ni David magpapabilin ha kadayonan (4)

   • Dinihogan han Dios natawag ha Iya nga “Amay” (26)

   • Kasabotan kan David sigurado (34-37)

   • Tawo diri makakapalagiw ha Lubnganan (48)

 • 90

  • Waray kataposan nga Dios ngan tawo nga halipot an kinabuhi

   • Usa ka yukot ka tuig sugad hin kakulop (4)

   • Tawo nabubuhi hin 70-80 ka tuig (10)

   • “Tutdui kami ha pag-ihap han amon mga adlaw” (12)

 • 91

  • Panalipod ha sekreto nga lugar han Dios

   • Gintalwas ha parapanakop hin tamsi (3)

   • Arayopan ha mga pako han Dios (4)

   • Talwas bisan yinukot an natutumba (7)

   • Mga anghel ginsugo ha pagbantay (11)

 • 92

  • Hi Jehova ginpahitaas ha kadayonan

   • An iya dagku nga mga buhat ngan hilarom nga panhunahuna (5)

   • “An magtadong mag-uuswag pariho hin kahoy” (12)

   • Mga lagas padayon nga magigin mabungahon (14)

 • 93

  • Harangdon nga pagmando ni Jehova

   • “Hi Jehova nagin Hadi!” (1)

   • ‘Masasarigan an imo mga pahinumdom’ (5)

 • 94

  • Pag-ampo hin pagbulos han Dios

   • “Tubtob san-o an magraot magpapadayon?” (3)

   • Pagtadong ni Jah nagriresulta hin kalipay (12)

   • Diri papabay-an han Dios an iya katawohan (14)

   • ‘Naghihimo hin samok ha ngaran han balaud’ (20)

 • 95

  • Tinuod nga pagsingba upod an pagin masinugtanon

   • “Yana nga adlaw kon mamamati kamo han iya tingog” (7)

   • “Ayaw patig-aha an iyo kasingkasing” (8)

   • “Diri hira makakasulod ha akon pagpahuway” (11)

 • 96

  • “Pagkanta kan Jehova hin bag-o nga kanta”

   • Hi Jehova, takos gud dayawon (4)

   • Mga dios han mga katawohan waray pulos (5)

   • Pagsingba sul-ot an baraan nga mga bado (9)

 • 97

  • Hi Jehova labaw ha iba nga dios

   • “Hi Jehova nagin Hadi!” (1)

   • Higugmaa hi Jehova, kangalasi an maraot (10)

   • Kalamrag para ha magtadong (11)

 • 98

  • Hi Jehova, Paratalwas ngan matadong nga Hukom

   • Iginpahibaro an pagtalwas ni Jehova (2, 3)

 • 99

  • Hi Jehova an baraan nga Hadi

   • Nalingkod ha trono ha bawbaw han mga kerubin (1)

   • Dios nga nagpapasaylo ngan nagsisirot (8)

 • 100

  • Pagpasalamat ha Maglalarang

   • “Pag-alagad kan Jehova nga may pagrayhak” (2)

   • ‘An Dios an naghimo ha aton’ (3)

 • 101

  • Magmarando nga nagios nga may integridad

   • ‘Diri ko kukonsinteron an pagin mapahitas-on’ (5)

   • “Kikitaon ko an mga matinumanon” (6)

 • 102

  • Pag-ampo han usa nga tinalumpigos nga masurub-on

   • “Pariho ako hin nag-uusahan nga tamsi” (7)

   • ‘An akon mga adlaw nagtitikawara nga lambong’ (11)

   • “Tutukuron utro ni Jehova an Zion” (16)

   • Hi Jehova nagpapabilin ha kadayonan (26, 27)

 • 103

  • “Dadayawon ko hi Jehova”

   • Iginhihirayo han Dios an aton mga sala (12)

   • An kalooy han Dios sugad hin kanan tatay (13)

   • Nahinunumdoman han Dios nga tapotapo kita (14)

   • Trono ngan pagkahadi ni Jehova (19)

   • Anghel gintutuman pulong han Dios (20)

 • 104

  • Gindadayaw an Dios tungod han urusahon nga mga linarang

   • Tuna magpapabilin ha kadayonan (5)

   • Bino ngan tinapay para ha mortal nga tawo (15)

   • “Damu gud an imo mga buhat!” (24)

   • ‘Kon ginkukuha an espiritu, namamatay hira’ (29)

 • 105

  • Matinumanon nga mga buhat ni Jehova ha iya katawohan

   • Nahinunumdom an Dios han iya kasabotan (8-10)

   • “Ayaw paglabti an akon mga dinihogan” (15)

   • Jose nga uripon gin-gamit han Dios (17-22)

   • Milagro han Dios ha Ehipto (23-36)

   • Paggawas han Israel ha Ehipto (37-39)

   • Nahinunumdoman han Dios an saad kan Abraham (42)

 • 106

  • Kawaray-apresasyon han Israel

   • Nalimtan dayon nira an mga buhat han Dios (13)

   • Himaya han Dios iginbalyo ha imahen han todo nga baka (19, 20)

   • Waray tumoo ha saad han Dios (24)

   • Inapi hira ha pagsingba kan Baal (28)

   • Mga anak iginhalad ha demonyo (37)

 • 107

  • Pagpasalamat ha Dios han iya urusahon nga mga buhat

   • Gin-giyahan ha husto nga dalan (7)

   • Gintagbaw an gin-uuhaw ngan ginugutom (9)

   • Igin-gawas hira ha kasisidman (14)

   • Nagsugo hiya nga tambalon hira (20)

   • Ginpapanalipdan tikang ha panalumpigos an pobre (41)

 • 108

  • Pag-ampo hin kadaogan ha kaaway

   • Waray pulos an katalwasan pinaagi han tawo (12)

   • “Pinaagi ha Dios magkakaada kami hin gahum” (13)

 • 109

  • Pag-ampo hin nagsasakit nga tawo

   • ‘Mahingadto unta ha iba an iya posisyon’ (8)

   • An Dios natindog sapit han pobre (31)

 • 110

  • Hadi ngan saserdote pariho kan Melkizedek

   • ‘Pagmando ha imo mga kaaway’ (2)

   • Mga batan-on pariho hin tun-og (3)

 • 111

  • Dayawa hi Jehova tungod han iya dagku nga mga buhat

   • Ngaran han Dios baraan ngan urusahon gud (9)

   • An kahadlok kan Jehova amo an kinaadman (10)

 • 112

  • Matadong may kahadlok kan Jehova

   • Kinaburut-on nga nagpapautang mag-uuswag (5)

   • “An matadong mahinunumdoman ha kadayonan” (6)

   • Mahinatagon nahatag ha pobre (9)

 • 113

  • An Dios nagbabangon han ubos

   • Ngaran ni Jehova pagdayawon ha kadayonan (2)

   • An Dios natamod (6)

 • 114

  • Katalwasan han Israel ha Ehipto

   • Pinalagiw an dagat (5)

   • Kabukiran linukso pariho hin karnero (6)

   • Matig-a nga bato nagin burabod (8)

 • 115

  • Ha Dios gud la ihahatag an himaya

   • Mga idolo nga waray kinabuhi (4-8)

   • An tuna iginhatag ha mga tawo (16)

   • “Patay diri nagdadayaw kan Jah” (17)

 • 116

  • Kanta han pagpasalamat

   • ‘Ano an maibabalos ko kan Jehova?’ (12)

   • “Kakarawaton ko an kopa han katalwasan” (13)

   • ‘Tutumanon ko an akon saad kan Jehova’ (14, 18)

   • Birilhon an kamatayon han maunungon (15)

 • 117

  • Panawagan ha ngatanan nga nasud nga dayawon hi Jehova

   • Daku an maunungon nga gugma han Dios (2)

 • 118

  • Pagpasalamat ha kadaogan ni Jehova

   • ‘Tinawag ako kan Jah, ngan binaton hiya’ (5)

   • “Hi Jehova dapig ha akon” (6, 7)

   • Iginsalikway nga bato magigin pinakaimportante nga bato nga pandugtong (22)

   • ‘Hiya nga mapakanhi ha ngaran ni Jehova’ (26)

 • 119

  • Apresasyon ha pulong han Dios

   • ‘Paonan-o titipigan han mga batan-on nga limpyo an dalan?’ (9)

   • “Nalilipay gud ako han imo mga pahinumdom” (24)

   • ‘Imo pulong akon paglaom’ (74, 81, 114)

   • “Hinigugma ko gud an imo balaud!” (97)

   • “Mas hilarom nga pagsabot kay han ngatanan ko nga magturutdo” (99)

   • “Imo pulong lampara ha akon tiil” (105)

   • “Bug-os mo nga pulong kamatuoran” (160)

   • Kamurayawan ha nahigugma ha balaud han Dios (165)

 • 120

  • Dayo naghingyap hin kamurayawan

   • ‘Talwasa ako ha malimbong nga dila’ (2)

   • “Dapig ako ha kamurayawan” (7)

 • 121

  • Ginbabantayan ni Jehova an iya katawohan

   • “Bulig ha akon tikang kan Jehova” (2)

   • Hi Jehova diri gud nakaturog (3, 4)

 • 122

  • Pag-ampo hin kamurayawan han Jerusalem

   • Kalipay pagkadto ha balay ni Jehova (1)

   • Syudad nga nabubugkos ngan nagkakaurosa (3)

 • 123

  • Naghihingyap han pagkabuotan ni Jehova

   • ‘Pariho hin mga surugoon, nagkikita kami kan Jehova’ (2)

   • “Duro an pagtamay ha amon” (3)

 • 124

  • “Kon hi Jehova diri naton kaupod”

   • Pagpalagiw ha naguba nga lit-ag (7)

   • ‘Ngaran ni Jehova an aton bulig’ (8)

 • 125

  • Ginpapanalipdan ni Jehova an iya katawohan

   • “Sugad la nga an kabukiran nakapalibot ha Jerusalem” (2)

   • ‘Magkaada kamurayawan ha Israel’ (5)

 • 126

  • Malipayon nga pagpahiuli han Zion

   • “Hi Jehova nagbuhat hin urusahon nga mga buhat” (3)

   • Pagtinangis ngadto ha duro nga kalipay (5, 6)

 • 127

  • Kon waray Dios, kawang an ngatanan

   • “Kon diri hi Jehova an magtindog han balay” (1)

   • Mga anak, balos han Dios (3)

 • 128

  • Kalipay ha pagkaada kahadlok kan Jehova

   • Asawa pariho hin balagon nga namumunga (3)

   • “Hinaot makita mo an pag-uswag han Jerusalem” (5)

 • 129

  • Gin-atake pero waray kapirde

   • Nangangalas ha Zion nahibutang ha kaarawdan (5)

 • 130

  • “Tikang ha kahiladman natawag ako ha imo”

   • ‘Kon kikitaon mo an mga sayop’ (3)

   • Tinuod nga pagpasaylo ni Jehova (4)

   • “Akon gud ginhuhulat hi Jehova” (6)

 • 131

  • Kontento pariho hin ginlutas nga bata

   • Diri nagtitinguha hin dagku nga mga butang (1)

 • 132

  • Hi David ngan an Zion ginpili

   • ‘Ayaw isalikway imo dinihogan’ (10)

   • Mga saserdote han Zion ginsul-otan hin katalwasan (16)

 • 133

  • Tarampo nga naukoy nga may pagkaurosa

   • Pariho hin lana ha ulo ni Aaron (2)

   • Pariho han tun-og ha Hermon (3)

 • 134

  • Gindadayaw an Dios kon gab-i

   • “Alsaha an iyo mga kamot ha pagkabaraan” (2)

 • 135

  • Dayawa hi Jah ha iya pagkaharangdon

   • Tigaman ngan milagro ha Ehipto (8, 9)

   • “An imo ngaran nagpapabilin ha kadayonan” (13)

   • Mga idolo nga waray kinabuhi (15-18)

 • 136

  • An maunungon nga gugma ni Jehova nagpapabilin ha kadayonan

   • Maopay gud an pagkahimo han langit ngan tuna (5, 6)

   • Paraon namatay ha Dagat nga Pula (15)

   • Nahinunumdoman han Dios an mga nasusubo (23)

   • Pagkaon para ha tagsa nga buhi nga linarang (25)

 • 137

  • Ha ligid han mga salog han Babilonya

   • Waray kanta han Zion nga ginkanta (3, 4)

   • Babilonya bubungkagon (8)

 • 138

  • Bisan kon ginpahitaas, an Dios nagtatagad

   • ‘Imo ginbaton an akon pag-ampo’ (3)

   • ‘Bisan ha peligro, gintalwas mo ako’ (7)

 • 139

  • Dios nakilala gud ha iya surugoon

   • Waray makakapalagiw ha espiritu han Dios (7)

   • “Maopay hinduro an pagkahimo ha akon” (14)

   • ‘Nakita mo ako han nakadto pa ako ha tagoangkan’ (16)

   • “Tugwayi ako ha dalan han kadayonan” (24)

 • 140

  • Hi Jehova an makusog nga Paratalwas

   • Magraot pariho hin mga halas (3)

   • Madarahog matutumba (11)

 • 141

  • Usa nga pag-ampo para hin panalipod

   • ‘An akon pag-ampo masugad hin insenso’ (2)

   • Pagsaway han matadong pariho hin lana (5)

   • Magraot nahuhulog ha ira pukot (10)

 • 142

  • Pag-ampo hin katalwasan tikang ha nagtitimaraot

   • “Waray ako mapapalagiwan” (4)

   • ‘Ikaw an akon bahín’ (5)

 • 143

  • Inuuhaw ha Dios pariho hin uga nga tuna

   • ‘Ginpamurubuot ko an imo mga buhat’ (5)

   • “Tutdui ako ha pagbuhat han imo kaburut-on” (10)

   • ‘Hinaot giyahan ako han imo maopay nga espiritu’ (10)

 • 144

  • Usa nga pag-ampo para hin kadaogan

   • ‘Ano ba an mortal nga tawo?’ (3)

   • ‘Sarangon unta an mga kaaway’ (6)

   • Katawohan ni Jehova malipayon (15)

 • 145

  • Gindadayaw an Dios, an harangdon nga Hadi

   • ‘Ipapasamwak ko an pagkaharangdon han Dios’ (6)

   • “Hi Jehova maopay ha ngatanan” (9)

   • “An mga maunungon ha imo magdadayaw ha imo” (10)

   • Waray kataposan nga pagkahadi han Dios (13)

   • Gintatagbaw han kamot han Dios an ngatanan (16)

 • 146

  • Sarig ha Dios, diri ha mga tawo

   • Ha kamatayon, panhunahuna han tawo nawawara (4)

   • Binubug-atan ginbabangon han Dios (8)

 • 147

  • Gindadayaw an mahigugmaon ngan gamhanan nga mga buhat han Dios

   • Ruba an kasingkasing gintatambal (3)

   • Iya gintatawag ha ngaran an ngatanan nga bitoon (4)

   • Nagpapadara hiya hin niebe nga pariho hin de-lana nga tela (16)

 • 148

  • Ngatanan nga linarang magdadayaw kan Jehova

   • “Dayawa hiya, kamo ngatanan nga iya mga anghel” (2)

   • ‘Dayawa hiya, adlaw, bulan, ngan mga bitoon’ (3)

   • Batan-on ngan lagas magdadayaw ha Dios (12, 13)

 • 149

  • Kanta ha pagdayaw han kadaogan han Dios

   • Dios nalilipay ha iya katawohan (4)

   • Kadungganan nga para ha mga maunungon ha Dios (9)

 • 150

  • An may gininhawa magdayaw kan Jah

   • Hallelujah! (1, 6)