Mga Salmo 22:1-31

  • Tikang ha kasubo ngadto ha pagdayaw

    • “Dios ko, kay ano nga ginpabay-an mo ako?” (1)

    • “Ginripahan nira an akon bado” (18)

    • Dios gindadayaw ha kongregasyon (22, 25)

    • Bug-os-tuna magsisingba ha Dios (27)

Para ha direktor; ha tono han “An Babayé nga Bugsok ha Maagahon.”* Kanta ni David. 22  Dios ko, Dios ko, kay ano nga ginpabay-an mo ako?+ Kay ano nga hirayo ka ha pagtalwas ha akon,Hirayo tikang ha akon mga pangaraba tungod han duro nga kasakit?+   Dios ko, kon adlaw padayon nga nagtitinawag ako, ngan diri ka nabaton;+Ngan kon gab-i diri ako nahilom.   Pero baraan ka,+Ginpapalibotan* han mga pagdayaw han Israel.   Ha imo sinarig an amon mga amay;+Sinarig hira, ngan padayon nga gintalwas mo hira.+   Nangaraba hira ha imo, ngan natalwas hira;Sinarig hira ha imo, ngan waray hira mapakyas.*+   Pero pariho ako hin ulod ngan diri tawo,Gin-insulto* han mga tawo ngan gintamay han katawohan.+   An ngatanan nga nakakakita ha akon nagmiminos ha akon;+Nanyayam-id hira ngan nagpipilingpiling ha pagyaangyaang:*+   “Iginsarig niya an iya kalugaringon kan Jehova. Hiya an magsalbar ha iya! Hiya an magtalwas ha iya, kay hinigugma gud Niya hiya!”+   Ikaw an Dios nga nagpagawas ha akon ha tagoangkan,+An Dios nga nagpaabat ha akon nga talwas ako ha dughan han akon nanay. 10  Igintapod ako ha imo pagmangno* tikang ha katawo;Tikang pa ha tagoangkan han akon nanay, ikaw an akon Dios. 11  Ayaw pagpabilin nga hirayo ha akon, kay hirani an kakurian+ Ngan waray ako iba nga parabulig.+ 12  Ginpapalibotan ako hin damu nga turilyo nga baka;+Ginlilikosan ako han magkusog nga todo nga mga baka han Basan.+ 13  An ira baba ginbubuka nira hin daku kontra ha akon,+Pariho hin nauwang nga leon nga nagkukuniskunis han nadakop hito.+ 14  Iginhuwad ako pariho hin tubig;Nalisa an ngatanan ko nga tul-an. An akon kasingkasing nagin pariho hin taro;*+ Natutunaw ito ha sulod nakon.+ 15  Naubos na an akon kusog, pariho ako hin tipak han daba;+An akon dila napilit ha akon lagos;+Gindadara mo ako tipaubos ngadto ha tapotapo han kamatayon.+ 16  Kay ginpapalibotan ako han kaayaman;+Ira ako ginlilikosan pariho hin usa ka grupo han magburuhat hin maraot,+Pariho hin leon gin-aatake nira an akon mga kamot ngan mga tiil.+ 17  Akon naiihap an ngatanan ko nga tul-an.+ Nagkikita ngan natutok hira ha akon. 18  Ginbarahin nira an akon mga panapton,Ngan ginripahan nira an akon bado.+ 19  Pero ikaw, O Jehova, ayaw pagpabilin nga hirayo.+ Ikaw an akon kusog; pagdagmit ha pagbulig ha akon.+ 20  Talwasa ako* tikang ha espada,Salbara an akon presyoso nga kinabuhi* tikang ha mga kulo* han kaayaman;+ 21  Talwasa ako tikang ha baba han leon+ ngan ha mga sungay han ihalas nga todo nga mga baka;Batona ngan talwasa ako. 22  Ipapasamwak ko an imo ngaran ha akon kabugtoan;+Pagdadayawon ko ikaw ha butnga han kongregasyon.+ 23  Kamo nga may kahadlok kan Jehova, dayawa hiya! Kamo ngatanan nga katulinan* ni Jacob, himayaa hiya!+ Matinalahuron nga kahadluki hiya, kamo ngatanan nga katulinan* ni Israel. 24  Kay waray niya tamaya ngan waray liwat niya minosa an pag-antos han tawo nga tinalumpigos;+Waray niya itago an iya nawong tikang ha iya.+ Han nangaraba hiya ha iya para hin bulig, namati hiya.+ 25  Dadayawon ko ikaw ha daku nga kongregasyon;+Tutumanon ko an akon mga saad ha atubangan han mga may kahadlok ha imo. 26  An mga maaghop makaon ngan makukontento;+An mga namimiling kan Jehova magdadayaw ha iya.+ Hinaot malipay kamo ha iyo kinabuhi* ha kadayonan. 27  An ngatanan nga sidsid han tuna mahinunumdom ngan madangop kan Jehova. An ngatanan nga pamilya han mga nasud mayukbo ha imo atubangan.+ 28  Kay an pagkahadi kan Jehova;+Hiya an nagmamando ha mga nasud. 29  An ngatanan nga mainuswagon* ha tuna makaon ngan mayukbo;An ngatanan nga nalusad ngadto ha tapotapo maluhod ha iya atubangan;Waray ha ira makakatipig han ira kinabuhi.* 30  An ira katulinan* mag-aalagad ha iya;An maabot nga henerasyon susumatan mahitungod kan Jehova. 31  Maabot hira ngan magsusumat han iya pagkamatadong. Ira igsusumat ha katawohan nga ig-aanak pa la an iya ginbuhat.

Mga footnote

Posible nga usa nga tono o estilo han musika.
O “Nalingkod ha trono ha butnga (dida).”
O “waray hira mahibutang ha kaarawdan.”
O “Usa nga taramayon.”
Ha iba nga lugar, “pagtamay.”
Lit., “Iginpasa ako ha imo.”
Posible nga ini an substansya nga madagmit matunaw nga nahihimo han mga putyukan sugad nga surudlan han dugos.
Lit., “kamot.”
Lit., “an amo la nga akon,” nagtutudlok ha iya kalag, o kinabuhi.
O “an akon kalag.”
Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
Lit., “Hinaot an iyo kasingkasing mabuhi.”
Lit., “mga magtambok.”
O “ira kalag.”
Lit., “An usa nga binhi.”