Ano an Bag-o ha JW.ORG?

2023-09-28

ESPESYAL NGA KAMPANYA

Mga Problema ha Ekonomiya—Kon Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios

Maaram ka ba nga an Biblia nag-uunabi hin gobyerno nga magsusulbad han ngatanan nga problema ha ekonomiya, upod na an diri patas nga estado ha kinabuhi?

2023-09-28

IBA PA NGA TOPIKO

Importante Pa ba an Kamatuoran?

Mabubuligan ka han Biblia nga mahibaroan an kamatuoran hinin kalibotan nga makuri mahibaroan an kamatuoran.

2023-09-21

ESPESYAL NGA KAMPANYA

Korap nga mga Politiko—Kon Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios

Hibaroi kon paonan-o an Ginhadian han Dios magtatagana hin Lider nga matataporan gud ngan tangkod, ngan diri gud magigin korap.

2023-09-19

AN BARANTAYAN—ARADMAN NGA EDISYON

Disyembre 2023

Ini nga isyu nagsusulod han aradman nga mga artikulo para ha Pebrero 5–Marso 3, 2024.

2023-09-14

ESPESYAL NGA KAMPANYA

Mga Problema ha Palibot—Kon Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios

Hibaroi kon paonan-o susulbaron han Ginhadian han Dios an ngatanan nga problema ha palibot.

2023-09-14

IBA PA NGA TOPIKO

Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha Kakulang hin Pagkaon nga Nahitatabo Yana?

Diri an Dios an hinungdan hini nga kakulang hin pagkaon, pero ginpahamangnoan kita niya mahitungod hini.

2023-09-07

ESPESYAL NGA KAMPANYA

Pag-ataman ha Kahimsog—Kon Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios

Hibaroi kon paonan-o an Ginhadian han Dios magtatagana han aton ginkikinahanglan nga pag-ataman ha kahimsog.

2023-09-07

ESPESYAL NGA KAMPANYA

Girra—Kon Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios

Hibaroi kon paonan-o an Ginhadian han Dios magtatagana hin tinuod nga kamurayawan ngan kasigurohan.