Pakadto ha sulod

Mga Katirok ha Kongregasyon han mga Saksi ni Jehova

Mahibaro mahitungod ha amon mga katirok. Pamiling hin lokasyon nga amon ginkakatirokan nga pinakahirani ha iyo lugar.

Pamiling hin Lokasyon nga Hirani ha Iyo (opens new window)

Ano an Ginbubuhat ha Amon mga Katirok?

An mga Saksi ni Jehova nagkakatirok hin duha ka beses kada semana para ha ira pagsingba. (Hebreo 10:24, 25) Hini nga mga katirok, nga puydi tumambong an bisan hin-o, amon gin-uusisa kon ano an ginsisiring han Biblia ngan kon paonan-o namon maiaaplikar ha amon kinabuhi an mga katutdoan hito.

Kadam-an han amon mga katirok may-ada pakighisgot ngan pakigbahin han mga mamarati, puropariho ha ginbubuhat ha usa nga klase. Ini nga mga katirok gintitikangan ngan gintatapos pinaagi hin kanta ngan pag-ampo.

Bisan kon diri ka Saksi ni Jehova, puydi ka umatender ha amon mga katirok. Gin-iimbitar namon an ngatanan. Waray ito bayad ngan waray pangulekta nga ginhihimo.