Mga Buruhaton han mga Saksi ni Jehova

An Amon Pagministeryo ha Publiko

An Paggamit han JW.ORG ha Pagpasamwak han Mensahe han Biblia

An mga Saksi ni Jehova, batan-on ngan lagas, nalilipay paggamit han ira bag-o an disenyo nga website basi ipasamwak ha damu gud nga tawo an maopay nga sumat han Ginhadian han Dios.

An Paggamit han JW.ORG ha Pagpasamwak han Mensahe han Biblia

An mga Saksi ni Jehova, batan-on ngan lagas, nalilipay paggamit han ira bag-o an disenyo nga website basi ipasamwak ha damu gud nga tawo an maopay nga sumat han Ginhadian han Dios.

An Amon Pagpublikar

Usa nga Importante Gud nga Panhitabo ha Espirituwal!

Iginhubad han Bag-o nga Kalibotan nga Hubad an Pulong han Dios ha paagi nga masayon basahon, ngan husto liwat an pagkahubad han kadaan nga mga manuskrito.

Usa nga Importante Gud nga Panhitabo ha Espirituwal!

Iginhubad han Bag-o nga Kalibotan nga Hubad an Pulong han Dios ha paagi nga masayon basahon, ngan husto liwat an pagkahubad han kadaan nga mga manuskrito.